Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στo Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας arrow Νέαarrow Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ριάντ

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ριάντ

Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2016

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ριάντ προτίθεται να προσλάβει  δύο (2) άτομα, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2016, για την κάλυψη, αποκλειστικώς, εποχικών, επειγουσών ή και εκτάκτων αναγκών του τμήματος θεωρήσεων του Προξενικού της  Γραφείου. Δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης ως ορίζει το άρθρο 54 του 4369/2016.

Απαιτούμενα προσόντα :
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ριάντ.
2.  Κατώτατο  όριο ηλικίας υποψηφίων είναι   το 21° έτος συμπληρωμένο και ανώτατο το 60°.
3. Να κατέχουν πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .
4. Να γνωρίζουν την αραβική γλώσσα, καθώς και την αγγλική ή γαλλική.
5. Να διαθέτουν γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
6. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν.
7. Επιπλέον  πρόσθετα προσόντα.

Μαζί με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  θα πρέπει να κατατεθεί και Βιογραφικό Σημείωμα, ενώ θα ακολουθήσει και προφορική συνέντευξη των υποψηφίων,  κατόπιν ενημερώσεως από την Πρεσβεία.

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να   κατατεθούν  στην Πρεσβεία ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην διεύθυνση: P.O. BOX 94375, Riyadh 11693, Saudi Arabia, με καταληκτική ημερομηνία 31/7/2016 , σφραγίδα ταχυδρομείου.

Δείτε την ανακοίνωση στα Ελληνικά ή στα Αραβικά

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση