Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

Διαβατήρια

Η έκδοση διαβατηρίων πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας (Χίου 8, Καισαριανή, T.K. 161 21, τηλ. 210 7298000).

Για την έκδοση νέου διαβατηρίου, οι Αρχές μας στο εξωτερικό παραλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.  Η διαδικασία δύναται να διαρκέσει πάνω από 2 μήνες.

Τα χρήματα του παραβόλου καταβάλλονται απευθείας στην Πρεσβεία σε μετρητά (SAR). Αιτούντες που δεν διαθέτουν πρόσφατο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας θα πρέπει να προσκομίσουν μία επιπλέον φωτογραφία.

Η Πρεσβεία συμβουλεύει τους πολίτες που επιθυμούν να ανανεώσουν το διαβατήριό τους να καταθέσουν αίτηση τουλάχιστον 10 μήνες πριν τη λήξη του ισχύοντος διαβατηρίου, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα έχουν παραλάβει εγκαίρως το νέο διαβατήριο, δεδομένου ότι αν το διαβατήριό τους λήγει σύντομα ενδέχεται να μην δύνανται να λάβουν Exit/Re-Entry Visa από τις Αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

Για την υποβολή αίτησης ανανέωσης διαβατηρίου απαιτείται σχετικό ραντεβού (https://appointment.mfa.gr/reservations/aero/sar-grcon-riy/).

Το εκδοθέν διαβατήριο δύναται να παραλάβει ο ίδιος ο αιτών, ο γονέας, προκειμένου για ανηλίκους, ή πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με γραπτή εξουσιοδότηση. Η σχετική εξουσιοδότηση δύναται να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses)

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021