Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

Ληξιαρχικές Πράξεις

ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ ΠΟΥ ΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
• Τα εν ισχύ διαβατήρια και των δύο νεόνυμφων.
• Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου από τις αρμόδιες αρχές της Σαουδικής Αραβίας, θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική ή στην Αγγλική.
• Αυτοπρόσωπη παρουσία των νεονύμφων, προκειμένου να δηλώσουν το γάμο.


ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
• Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης από τις αρμόδιες αρχές της Σαουδικής Αραβίας, θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική ή στην Αγγλική.
• Εν ισχύ διαβατήρια ή οι αστυνομικές ταυτότητες και των δύο γονέων.
• Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Προξενικό Γραφείο του έχοντος την ελληνική υπηκοότητα γονέως για την δήλωση της γέννησης. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του τέκνου δεν είναι απαραίτητη.


ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
• Ελληνικό διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα του αποβιώσαντος.
• Η πρωτότυπη ληξιαρχική πράξη θανάτου από τις αρμόδιες αρχές της Σαουδικής Αραβίας, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική ή στην Αγγλική.
• Πιστοποιητικό θανάτου από νοσοκομείο ή άλλη αρμόδια υπηρεσία στο οποίο να αναφέρεται η αιτία θανάτου του θανόντος.
• Εν ισχύ διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα του προσώπου που δηλώνει το θάνατο.

Για την σύνταξη ληξιαρχικής πράξης απαιτείται ραντεβού (https://appointment.mfa.gr/reservations/aero/sar-grcon-riy/) .

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 06 Απριλίου 2021