Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Πρόσκληση έκφρασης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών

Πρόσκληση έκφρασης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών

Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2017

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Η.Α.Ε. ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί στην πρόσληψη 1 (ενός) υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Ντουμπάι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

α) να είναι πολίτες των Η.Α.Ε ή μόνιμοι κάτοικοι των Η.Α.Ε. Έλληνες ή πολίτες τρίτων χωρών
β) να κατέχουν πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας ή τουλάχιστον μέσης εκπαίδευσης ή να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
γ) να γνωρίζουν την αραβική καθώς και την ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους πολίτες των Η.Α.Ε. αποτελεί πρόσθετο προσόν
δ) να έχουν καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
ε) να ευρίσκονται εντός του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας (21-60 ετών)
στ) να έχουν γνώση/πείρα σε θέματα οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος. Γνώσεις λογιστικής αποτελούν πρόσθετο προσόν
ζ) να εμφορούνται από πνεύμα και ικανότητα ομαδικής εργασίας

Το ύψος της μηνιαίας αντιμισθίας ορίζεται στα 1.200 ευρώ.

Η διαδικασία επιλογής θα αξιολογήσει την κατάρτιση, αξιοπιστία και ακεραιότητα των υποψηφίων, με συνεκτίμηση τυχόν συστάσεων από προηγούμενη εργασία τους. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν σχετική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο φαξ (+971) (0)4 2272253, το αργότερο έως 20 Mαρτίου 2017.

Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Ντουμπάι, 8 Μαρτίου 2017

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση