Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019
Η Ελλάδα στην Ουκρανία arrow Νέαarrow ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019 - Διεξαγωγή ψηφοφορίας για εκτός Ελλάδος διαμένοντες Έλληνες πολίτες (Σάββατο, 25.05.2019)

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019 - Διεξαγωγή ψηφοφορίας για εκτός Ελλάδος διαμένοντες Έλληνες πολίτες (Σάββατο, 25.05.2019)

Τρίτη, 26 Φεβρουάριος 2019

Η ψηφοφορία για τους Έλληνες εκλογείς στο εξωτερικό θα διεξαχθεί το Σάββατο, 25 Μαΐου 2019.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων πολιτών, που  διαμένουν στην Ουκρανία ή στην Δημοκρατία της Μολδαβίας, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στο Κίεβο (στην Οδησσό, στη Μαριούπολη) ή στο Κισινάου, αλλά μόνον σε Ελληνική Πρεσβευτική ή Προξενική Αρχή (Έμμισθο ή Άμισθο Προξενείο) που λειτουργεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον σκοπό αυτό οι Έλληνες πολίτες, κάτοικοι Ουκρανίας και Δημοκρατίας της Μολδαβίας θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, τους οποίους καταρτίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, και να υποβάλουν αίτηση–δήλωση σε τρία (3) αντίγραφα, μαζί με φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κίεβο ή στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Οδησσό ή στη Μαριούπολη ή στο Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στο Κισινάου, έως και τις 20 Μαρτίου 2019 το αργότερο, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους της ελληνικής διπλωματικής ή προξενικής Αρχής της πόλης στη χώρα της ΕΕ που θα επιλέξουν κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησής τους. (βλ. συνημμένο πίνακα).

Η αίτηση-δήλωση θα συμπληρώνεται μόνον μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) (ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019), είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από την οικεία διπλωματική ή προξενική αρχή. Όσον αφορά το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κίεβο, οι αιτήσεις θα κατατίθενται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 10:00-15:00.

Σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος (μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, πρόβλημα υγείας, κλπ), η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων μπορεί να γίνεται και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ενδιαφερομένου (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από ελληνική δημόσια Αρχή), ή και ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κίεβο ή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Οδησσό, στη Μαριούπολη (βλ. τις ταχ. διευθύνσεις εδώ) ή του Άμισθου Προξενείου της Ελλάδος στο Κισινάου (Republic of Moldova, Chisinau, MD-2001, 1 Stefan cel Mare ave, office 422, τηλ. +37322 542950).

Ειδικώτερα, εάν ο εκλογέας επιλέξει την ταχυδρομική αποστολή της αίτησης - δήλωσης, θα πρέπει να αποστείλει τρία (3) αντίγραφα της αίτησης - δήλωσης, συνοδευόμενα από τρία (3) φωτοαντίγραφα της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του,  εσωκλείοντας στην επιστολή του και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, email).

Τέλος, όσοι Έλληνες πολίτες θα έχουν υποβάλει αίτηση - δήλωση στην Πρεσβευτική ή Προξενική Αρχή στην Ουκρανία / Δημοκρατία της Μολδαβίας, προκειμένου να ψηφίσουν σε Ελληνική Πρεσβευτική ή Προξενική Αρχή χώρας - μέλους της ΕΕ της επιλογής τους, αλλά θα ευρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο στην Ελλάδα, την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών στην επικράτεια της χώρας μας (26.05.2019),  δεν στερούνται το δικαίωμα να ψηφίσουν στην Ελλάδα, στον Δήμο της βασικής τους εγγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν ήδη ψηφίσει την προηγουμένη (δηλαδή στις 25.05.2019, ημέρα ψηφοφορίας στο εξωτερικό).

Τυχόν τέτοια ενέργεια, μη επιτρεπτή βάσει του εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα επισύροντας ποινικές και άλλες κυρώσεις.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξατε στα συνημμένα αρχεία.

Υπ᾽ Αριθ. Πρωτ.  4365/22.01.2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης-δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού για την συμμετοχή τους στις εν λόγω εκλογές.

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης Έλληνα εκλογέα κατοίκου Ε.Ε. για συμμετοχή στις Ευρωεκλογές 2019

Ιστοσελίδα  του Υπουργείου Εσωτερικών

Στοιχεία αναζήτησης