Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στην Ουκρανία arrow Νέαarrow Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επιτοπίως εποχιακού προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων για την υποστήριξη του τμήματος θεωρήσεων της Ελληνικής Πρεσβείας Κιέβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επιτοπίως εποχιακού προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων για την υποστήριξη του τμήματος θεωρήσεων της Ελληνικής Πρεσβείας Κιέβου

Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2017

Πρόσληψη επιτοπίως εποχιακού προσωπικού το 2017 με ονομασία «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επιτοπίως εποχιακού προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων για την υποστήριξη του τμήματος θεωρήσεων της Ελληνικής Πρεσβείας Κιέβου»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση