utorak, 17 septembar 2019
greek serbian
Početna arrow Vesti arrow Najnovije vesti o Ambasadi arrow Program stipendija grčke vlade za srpske državljane

Program stipendija grčke vlade za srpske državljane

29. 01. 2015.

Ministarstvo prosvete i vera Republike Grčke je nedavno, u okviru bilateralnog programa, objavilo da će vlada Grčke odobriti srpskim državljanima stipendije u trajanju od dvadeset (20) meseci za postdiplomske studije ili istraživanja, za akademsku 2015/2016. godinu, kao i pet (5) stipendija za pohađanje letnjeg seminara grčkog jezika i kulture tokom leta 2015. godine.

Program stipendija grčke vlade za srpske državljane


Opšti uslovi

Zainteresovani treba da se obrate Ministarstvu spoljnih poslova ili Ministarstvu prosvete svoje zemlje, koja su nadležna za prikupljanje zahteva kandidata za bileteralne obrazovne sporazume, izbor predloženih kandidata i dostavljanje njihove dokumentacije grčkom Ministarstvu prosvete.

Neophodno je da se predlozi nadležnih službi svake zemlje zajedno sa dokumentacijom kandidata, dostave našoj službi zaključno sa 30. aprilom 2015.

Napominje se da svaka zemlja sama određuje rokove podnošenja molbi, koji se ne poklapaju sa krajnjim rokom dostave dokumentacije u Grčku a zainteresovani se obraćaju isključivo službama svoje zemlje. Sve informacije u vezi sa službom prvobitnog prikupljanja u inostranstvu mogu se dobiti na sajtu Ministarstva u odeljku koji se tiče stipendija za strane državljane u okviru bilateralnog programa.

Naša služba će obavestiti nadležne organe o primljenim kandidatima najkasnije do 31. maja 2015. za letnje škole, kao i do 30. juna 2015. za osnovne i postdiplomske studije (pod uslovom da su dokumenta kandidata bila komplentna)

Stipendije se ne mogu odobriti istovremeno rođenoj braći i sestrama, kao ni kandidatima kojima je odobrena stipendija neke druge javne grčke institucije ili Evropske unije.

Kandidatima koji su već primili stipendiju vlade Grčke u okviru bilateralnog obrazovnog programa, nije dozvoljeno da ponovo konkurišu.

Starosna granica

Što se tiče postdiplomskih studija i istraživanja, primaju se kandidati rođeni posle 1.1.1974. godine.

Program stipendija grčke vlade za srpske državljane


Uslovi konkurisanja za postdiplomske studije i istraživanja

Ove stipendije su namenjene diplomiranim studentima Visoko obrazovnih ustanova koji žele da pohađaju postdiplomske studije i istraživanja na državnim Univerzitetima u Grčkoj ili u grčkim istraživačkim centrima.

Obavezno je da kandidati za postdiplomske studije u Grčkoj, govore grčki jezik (izuzev ako su predavanja u okviru postdiplomskog programa na engleskom jeziku) i da je njihov zahtev odobren.

Kandidati mogu da koriste dobijenu stipendiju samo tokom navedene akademske godine.

Nije dozvoljeno obnavljanje pomenutih stipendija na ime iste osobe, na period duži od jedne (1) godine kada su u pitanju postdiplomske studije, ili na period duži od dve (2) godine kada je u pitanju sticanje diplome doktorskih studija.

Svaki stipendista je u obavezi da predvidjeno vreme trajanja programa obuhvaćenog stipendijom provede u Grčkoj i da se bavi realizacijom programa studija za koji je konkurisao i koji mu je naša služba odobrila.

Po isteku stipendije, svaki stipendista je u obavezi da preda našoj službi izveštaj o studijama ili istraživanju, kao i potvrdu mentora.

Novčana sredstva za stipendiste postdiplomskih studija:


a) mesečna sredstva:

  • 400 €, za stipendiste osnovnih studija i
  • 450 €, za stipendiste postidlomskih studija I istraživanja.

b) jednokratan novčani iznos za troškove boravka:

  • 500 €, za one koji će boraviti u Atini i
  • 550 €, za one koji će boraviti u unutrašnjosti.

Stipendisti čija se stipendija obnavlja nemaju pravo na pomenuta novčana sredstva.

c) jednokratan novčani iznos od 150 € godišnje za troškove puta unutar zemlje za studente postdiplomskih studija ili istraživače koji u cilju realizacije istraživačkog rada, odobrenog od naše službe, moraju da putuju iz svog mesta boravka, pod uslovom da postoji obrazloženje profesora mentora.

d) Oslobađanje troškova studiranja samo za osnovne studije.

e) Stipendisti postdiplomskih studija ili istraživačkog rada, a koji takođe žele da odslušaju časove grčkog jezika, ne oslobađaju se troškova. Inače su u obavezi da odaberu postdiplomske programe, sa spiska koji će naći na www.minedu.gov.gr pod nazivom „državni budžet“, koji su u ponudi bez troškova studiranja. U slučaju da se ne odluče za jedan od ponuđenih gratis programa, sami snose troškove studiranja.

f) Besplatno bolničko lečenje u hitnim slučajevima - isključivo u državnim bolnicama.

Program stipendija grčke vlade za srpske državljane

Stipendije za letnje škole jezika i kulture

Stipendija pokriva sve troškove (didaktičkog materijala, smeštaja, ishrane, učestvovanja u kulturnim manifestacijama), izuzev troškova puta (dolaska i povratka), koje ili snose sami stipendisti ili ih pokriva njihova država.

Za više informacija

Za štampanje zahteva, pritisnite ovde

Ambasade Grčke u Beogradu na društvenim mrežama
Facebook
YouTubeRSSGoogle+

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Eλληνικές εισαγωγές

Vrh