sreda, 22 maj 2019
greek serbian
Početna arrow Vesti arrow Najnovije vesti o Ambasadi arrow Stipendije Fondacije državnih stipendija IKI za master program kursa i seminara ’’Grčki jezik i kultura’’, akademska 2018 – 2019. godina

Stipendije Fondacije državnih stipendija IKI za master program kursa i seminara ’’Grčki jezik i kultura’’, akademska 2018 – 2019. godina

06. 11. 2018.

Ambasada Grčke u Beogradu obaveštava zainteresovane da Fondacija za državne stipendije IKI (IKY) Ministarstva prosvete, istraživanja i vera Republike Grčke objavljuje za akademsku 2018 – 2019. godinu pedeset (50) stipendija za master program kursa i seminara ‘’Grčkog jezika i kulture’’

iky

TRAJANJE STIPENDIJE
Stipendija traje sedam (7) meseci (kontinuirano) i dodeljuje se isključivo za pohađanje specijalnog kursa i seminara za grčki jezik i kulturu, na jednom od državnih Univerziteta u Grčkoj, koji određuje Fondacija IKI.

Nastava počinje u decembru 2018. godine i završava se u junu 2019.

Po završetku kursa, Univerzitet izdaje sertifikat o pohađanju. Ako stpendista ne ispoštuje sedmomesečno prisustvo i učešće, relevantni sertifikat neće biti izdat.


KRATAK OPIS PROGRAMA


i) grčki jezik

Program je oblikovan prema nivou znanja grčkog jezika i broja učesnika, i na osnovu toga formiraju se odeljenja za početni, srednji i napredni nivo.
Učesnici će se pridružiti odeljenjima nakon pismenog testiranja.

ii) istorija i kultura

Stipendisti će pohađati predavanja o temama vezanim za grčku istoriju, kulturu i umetnost i učestvovaće u edukativnim posetama znamenitostima u gradu u kome se realizuje program, kao i drugim mestima od istorijskog značaja u Grčkoj.

iii) kulturne manifestacije

Program obuhvata kulturne manifestacije i aktivno učešće u njima.


STIPENDIJA PODRAZUMEVA:

1. Besplatan smeštaj i ishranu (u centrima ili prostorima koje određuje Univerzitet na kojem se pohađa program).

2. Mesečni iznos od sto pedeset (150,00) evra.

3. Isplatu iznosa od dvesta (200,00) evra za troškove prvog nastanjenja.

4. Besplatnu medicinsku, farmaceutsku i bolničku negu za hitne slučajeve i isključivo u državnim zdravstvenim ustanovama.

5. Pokrivanje školarine i ostalih operativnih troškova.


Molimo zainteresovane da zahteve podnesu direktno Fondaciji za državne stipendije IKI putem elektronske pošte, na adresu , do 11. novembra 2018.

Svi zahtevi i potrebna dokumentacija, korektno ispunjeni i overeni, moraju biti dostavljeni Fondaciji za državne stipendije IKI i putem pošte, do 19. novembra 2018. (krajnji datum na pečatu iz Pošte).


Naročito, naglašavaju se sledeći uslovi za podnošenje zahteva:


- Stipendije su namenjene državljanima Srbije koji ne poseduju grčko državljanstvo i koji nemaju stalni boravak u Grčkoj.


- Kandidati moraju posedovati diplomu o stečenom visokom obrazovanju univerziteta koji se ne nalazi u Grčkoj.


- Kandidati koji pune 40. godinu života pre 1. januara 2018. godine, ne mogu da konkurišu.


- Stipendisti moraju neprestano da prate nastavu i da učestvuju u svim aktivnostima ovog programa.


- Formulari za prijavu moraju biti u potpunosti popunjeni i potpisani od strane kandidata a priloženi zajedno sa potrebnom dokumentacijom, sa zvaničnim prevodom na grčki ili engleski jezik.

Naglašava se da stipendije neće biti dodeljene:

i) Zainteresovanima koji su trenutno ili su u prošlosti bili stipendisti Fondacije za državne stipendije IKI. Ovaj uslov ne podrazumeva bivše stipendiste Fondacije IKI za program grčkog jezika i kulture koji žele da unaprede svoje znanje grčkog jezika i da dobiju steknu viši nivo znanja.

ii) Kandidatima koji pohađaju poslednju godinu studija (koji nisu diplomirali).

iii) Kandidatima sa ne popunjenim, netačnim ili nečitljivim zahtevima.

iv) Kandidatima koji su krivično gonjeni ili osuđeni od strane nadležnih organa.


POTREBNA DOKUMENTACIJA


1. Formular, u potpunosti popunjen, potpisan i jedna (1) novija fotografija.

2. Biografija (CV) prema evrospkom primeru ‘’Europass’’ (na grčkom ili na engleskom).

3. Diploma ili diplome sa Univerziteta.

4. Potvrda o znanju grčkog (ako postoji) ili engleskog ili francuskog jezika.

5. Dva (2) pisma preporuke (isključivo na grčkom, engleskom ili francuskom jeziku) od profesora bilo kojih studija.

6. Potvrda o radu u predavanju grčkog jezika, ako postoji.

7. Novije (sa datumom izdavanja ne više od jednog (1) meseca pre podnošenja prijave) lekarsko uverenje državne bolnice ili druge priznate zdravstvene ustanove, koje dokazuje da kadnidat/kandidatkinja ne boluje od bolesti koja može da ugrozi javno zdravlje i bezbednost (prema međunarodnim propisima i Svetksom zdravstvenom organizacijom).

8. Fotokopija važećeg pasoša.

9. Uverenje da kadnidat nije krivično gonjen i osuđivan (iz suda i iz policije).

Sva dokumenta moraju biti zvanično prevedena od sudskog tumača na grčki, engleski ili francuski jezik.

Takođe, dokumenta pod stavkama 3, 4, 7, i 8 moraju imati Apostille pečat.


Napominjemo da dokumenta neće biti vraćena, i zato kandidati moraju priložiti overene fotokopije a ne originalna dokumenta.

Rezultati će biti objavljeni na veb stranici Fondacije za državne stipendije IKI (www.iky.gr).

Formular na grčkom jeziku možete pronaći ovde
Formular na engleskom jeziku možete pronaći ovde

Za više informacija molimo vas da pozovete Ambasadu Grčke u Beogradu na brojeve: (011 32 26 523 i 011 3331 900) i da odaberete opciju 3 (studentska pitanja), svakog radnog dana od 10:00 do 15:00.

Ambasade Grčke u Beogradu na društvenim mrežama
Facebook
YouTubeRSSGoogle+

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Eλληνικές εισαγωγές

Vrh