Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Στοκχόλμη

Διατελέσαντες Πρέσβεις

Πρώτος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Στοκχόλμη ήταν ο Adolf Eugène von Rosen, γνωστός και ως ¨πατέρας των Σουηδικών σιδηροδρόμων¨. Ο Adolf von Rosen, ο οποίος χρημάτισε Γενικός Πρόξενος την περίοδο 1856-1873, ήταν σύζυγος της Ευφροσύνης Ρίζου Ραγκαβή, πρώτης, τουλάχιστον κατά τους νεώτερους χρόνους, καταγεγραμμένης Ελληνίδας στη Σουηδία. Η τελευταία ήταν γόνος επιφανούς Ελληνικής οικογενείας, ο δε αδελφός της, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, λόγιος και διπλωμάτης, διετέλεσε Πρέσβυς της Ελλάδος σε Ουάσιγκτων, Παρίσι και Βερολίνο.


Η πρώτη ελληνική Πρεσβευτική Αρχή στη Στοκχόλμη λειτούργησε το έτος 1917. Κατά την περίοδο 1923-1938, ο εκάστοτε Πρέσβυς της Ελλάδας στο Βερολίνο ήταν παράλληλα διαπιστευμένος και στη Στοκχόλμη. Το έτος 1938 επαναλειτούργησε η Πρεσβευτική Αρχή στη Στοκχόλμη, με επικεφαλής Αρχής, κατά την νέα αυτή περίοδο, τον Ιωάννη Πολίτη (1938-1939). Σημειωτέον ότι η λειτουργία της Αρχής ήταν αδιάλλειπτη κατά τους χρόνους της κατοχής.


Το 1956, η Αρχή προήχθη σε Πρεσβεία Α’ Τάξεως, με πρώτο Έκτακτο και Πληρεξούσιο Πρέσβυ τον Αλέξη Κύρου (1956-1960). Μέχρι σήμερα διατελέσαντες Πρέσβεις είναι οι Μιχαήλ Παπαδόπουλος (1961-1964), Ιάσων Δρακούλης (1964-1968), Γεώργιος Καψαμπέλης (1974-1977),  Ευστάθιος Βεργής (1977-1979), Γεώργιος Σέκερης (1979-1980), Ευριπίδης Κερκινός (1980-1983), Εμμανουήλ Πονηρίδης (1983-1989), Βασίλειος Πατσικάκης (1990-1993), Εμμανουήλ Καλπαδάκης (1993-1998), Νικόλαος Λαδόπουλος (1998-2001), Νικόλαος Κουνινιώτης (2001-2005), Ευάγγελος Καρόκης (2005-2010) και Αλίκη Χατζή (2010-2015).


Σήμερα, η Ελληνική Πρεσβεία Στοκχόλμης έχει αποκλειστικά ως περιοχή ευθύνης την Σουηδία. Μέχρι το 2005, οι Έλληνες Πρέσβεις είχαν παράλληλη διαπίστευση και σε Λεττονία και Λιθουανία, ενώ μέχρι το 1980, η περιοχή ευθύνης περιελάμβανε επίσης την Νορβηγία.

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0