Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
greek english
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ ή ΑΟΡΙΣΤΗ ANAΒΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ


Πατήστε εδώ για: Αίτηση μειωμένης θητείας ή αόριστης αναβολής
Ορισμένοι από τους΄Έλληνες στρατεύσιμους που είναι εγκατεστημένοι στη Σουηδία, μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις τoυ ισχύοντος στρατολογικού νόμου (μειωμένη θητεία ή αόριστη αναβολή από τις προσκλήσεις κατάταξης στις Ε.Δ. για μονίμους κατοίκους εξωτερικού). Η υπαγωγή αυτή, δεν γίνεται αυτόματα ούτε αυτεπάγγελτα αλλά πρέπει να ζητηθεί με γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου στρατεύσιμου.

Για την υπαγωγή κατά τα ανωτέρω εξετάζεται:

  • Η κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό κατά τα τελευταία 11 συνεχόμενα έτη μέχρι την ημερομηνία αίτησης ή
  • Η βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικία στο εξωτερικό για τουλάχιστον τα 7 τελευταία συνεχόμενα έτη μέχρι την ημερομηνία αίτησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ (κατά περίπτωση)

1. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογραμμένη προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο ενήλικο στρατεύσιμο (το έντυπο διατίθεται ατελώς στο Προξενικό Γραφείο ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όσους το ζητούν με ηλεκτρονικό τους μήνυμα).

2. Πιστοποιητικό εγγραφής του στρατεύσιμου στο Μητρώο Αρρένων (χορηγείται από το Δήμο στην Ελλάδα στον οποίον είναι εγγεγραμμένος. (Εν λόγω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί, για λογαριασμό σας, από την Αρχή μας, κατόπιν σχετικής συνεννόησης, πριν την έλευσή σας στο Προξενικό Γραφείο).

3. Πιστοποιητικά ατομικών στοιχείων με αφιξαναχωρήσεις στη Σουηδία (personbevis med flyttning till / från Sverige), ξεχωριστά : α) για τον στρατεύσιμο β) για τον πατέρα του γ) για την μητέρα του.Τα personbevis χορηγούνται από το Skatteverket.

(Προσοχή: Όταν υπάρχει διαζύγιο των γονέων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία του διαζυγίου και ποιος είχε τη γονική μέριμνα του στρατεύσιμου από την ημερομηνία του διαζυγίου μέχρι την ενηλικίωσή του).

4. Βεβαιώσεις φοίτησης του στρατεύσιμου σε σουηδικά σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναλυτικά ανά σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος, για το σύνολο των ετών φοίτησης. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αδικαιολόγητα κενά στα έτη φοίτησης. (Υπόδειγμα βεβαίωσης φοίτησης διατίθεται ατελώς στο Προξενικό Γραφείο ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όσους το ζητούν με ηλεκτρονικό τους μήνυμα).

5. Η πέραν των σπουδών συνεχής παραμονή και κατοικία του στρατεύσιμου στη Σουηδία αποδεικνύεται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) με πιστοποιητικά εργασίας του, φορολογικές δηλώσεις του, εκκαθαριστικά της φορολογικής υπηρεσίας, πιστοποιητικά εγγραφής του σε Ταμείο Ανεργίας σε περίπτωση που έμεινε άνεργος (δεν ισχύει στην περίπτωση βιοποριστικής εγκατάστασης), μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας του, πληρωμή μηνιαίων εξόδων κατοικίας του, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών του, πιστωτικών καρτών του και άλλα έγκυρα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που φέρουν το όνομά του. Τα δικαιολογητικά δεν πρέπει να παρουσιάζουν κενά μεγαλύτερα του εξαμήνου.

ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

  • Το βάρος της απόδειξης συνεχούς παραμονής στο εξωτερικό φέρει ο ενδιαφερόμενος στρατεύσιμος που ζητά να υπαχθεί στο ευεργέτημα, και όχι η Προξενική Αρχή η οποία δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.
  • Τα αιτήματα και για το λόγο αυτό τα αιτήματα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα, τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε πρωτότυπη μορφή (όχι φωτοτυπίες), να έχουν την σφραγίδα ή τον τίτλο του εκδότη, να έχουν υπογραφή και ημερομηνία έκδοσης και να επιτρέπουν την επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχουν, δηλαδή να αναγράφουν την ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη.
  • Κατά την διαδικασία υποβολής αιτήματος και παραλαβής της απάντησης απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ενήλικου στρατεύσιμου. Σε περίπτωση που, για σοβαρό λόγο, ο στρατεύσιμος δεν μπορεί να εμφανιστεί ο ίδιος, τότε μπορεί να εξουσιοδοτήσει γραπτά άλλο φυσικό πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση / fullmakt πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από notarius publicus ή αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. Κατά την κατάθεση της αίτησης & των δικαιολογητικών και κατά την παραλαβή της απάντησης ο εμφανισθείς πρέπει να έχει μαζί του το διαβατήριό του η την αστυνομική του ταυτότητα (είτε ελληνικά είτε σουηδικά).

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚOY ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μετά την εξέταση κάθε αιτήματος και εφόσον το αίτημα προκύπτει πλήρες, τεκμηριωμένο και νόμιμο, εκδίδεται στον αιτούντα πιστοποιητικό σύμφωνα με υπόδειγμα του ΓΕΕΘΑ για στρατολογική χρήση. Για την πληρωμή του χαρτοσήμου που επικολλάται, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταβάλλει σε μετρητά ισόποσο 10 € σε ντόπιο νόμισμα (SEK).

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0