Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018
greek english

Ελληνική ιθαγένεια

Το δικαίωμα στην Ελληνική ιθαγένεια, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες άσκησής της (καθώς και οι τρόποι χορήγησης της ιθαγένειας σε όσους δεν θεμελιώνουν κατ’ αρχήν το δικαίωμα αυτό) ρυθμίζονται από τον “Κώδικα Ιθαγένειας” ( Ν. 3284/2004).

1. Έλληνας πολίτης είναι όποιος είναι εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο Δήμου ή Κοινότητας του Ελληνικού Κράτους.

2. Η νομική βάση της ελληνικής υπηκοότητας είναι η εγγραφή στα δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας του Ελληνικού Κράτους. Τα πιστοποιητικά δημοτολογίου συνιστούν το νόμιμο τεκμήριο της ελληνικής ιθαγένειας και εκδίδονται από τις αρμόδιες Αρχές ( Δήμους / Κοινότητες ) μετά από αίτηση που υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι.

3. Ας σημειωθεί ότι το δικαίωμα στην ελληνική ιθαγένεια θεμελιώνεται κατά τη γέννηση από Έλληνα γονέα,  πατέρα ή μητέρα.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η ιθαγένεια είναι δικαίωμα, το οποίο ενυπάρχει από τη γέννηση τέκνων Ελλήνων πολιτών. Για το λόγο αυτό,  το Προξενικό Γραφείο δεν  “χορηγεί ιθαγένεια”  αλλά σας βοηθά - με τις νόμιμες διαδικασίες και τους όρους που θέτει η ελληνική νομοθεσία - να ασκήσετε το δικαίωμά σας στην ιθαγένεια. Η εγγραφή στα δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδας συνιστά την αναγνώριση του δικαιώματός σας στην ιθαγένεια από το Ελληνικό Κράτος

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλείσθε όπως απευθύνεστε στο Προξενικό Γραφείο εγγράφως με ηλεκτρονική επιστολή στην διεύθυνση , με fax (08 54566014 ή με ταχυδρομική επιστολή στην διεύθυνση Grekiska Konsulatet  Box 55565, 102 04 Stockholm. Σκόπιμο είναι πριν προσέλθετε στο Προξενικό Γραφείο  να ορίσετε τηλεφωνικώς συνάντηση με τον αρμόδιο υπάλληλο και να προσκομίσετε όσα στοιχεία θεωρείτε ότι τεκμηριώνουν την ελληνική σας καταγωγή.

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0