Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018
greek english

Πληρεξούσια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)

Πατήστε εδώ για: Αίτηση διορισμού Πληρεξουσίου

1. Συμπληρώστε προσεκτικά το έντυπο στοιχείων. Χρησιμοποιείστε το ελληνικό έντυπο εφόσον έχετε επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε άλλη περίπτωση παρακαλούμε χρησιμοποιείστε το σουηδικό έντυπο. Εάν ο εντολέας δεν γνωρίζει γραφή, παρακαλούμε μας το γνωρίσει προκειμένου του υποδείξουμε την ακολουθητέα διαδικασία).

2. Προσκομίστε αποδεικτικό ταυτότητος (διαβατήριο ή ελληνική αστυνομική ταυτότητα) ή ευανάγνωστη φωτοτυπία της καταχώρησης των προσωπικών σας στοιχείων.

3. Προσκομίστε ή αποστείλετε ένα καθαρά τυπωμένο σχέδιο εντολής πληρεξουσίου στα ελληνικά. Τέτοιο σχέδιο, μπορεί να σας προμηθεύσει συμβολαιογράφος ή δικηγόρος της εμπιστοσύνης σας στην Ελλάδα. Μπορείτε να διαβιβάσετε εν λόγω σχέδιο με τις εντολές που χρειάζονται και που θέλετε να δώσετε, στο φαξ 0046 8 54566014 ή φροντίστε να μας το στείλετε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ως συνημμένο αρχείο word.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Το προξενικό πληρεξούσιο, κατά κανόνα, ετοιμάζεται σε 5 εργάσιμες ημέρες, μετρώντας από τη στιγμή που ολοκληρώσατε με επιτυχία τα 3 παραπάνω βήματα. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να επισκεφθείτε το προξενικό κατάστημα, σε ημέρα εργάσιμη, μεταξύ 10.00 και 14.00 για να υπογράψετε το σχετικό κείμενο και να παραλάβετε το επικυρωμένο αντίγραφο. Κατά την υπογραφή και παραλαβή θα πρέπει να έχετε μαζί το διαβατήριό σας ή το δελτίο αστυνομικής σας ταυτότητας (όποιο από τα δύο είχατε αναφέρει στη φόρμα αίτησης). Επίσης θα χρειαστεί να πληρώσετε μετρητά για προξενικά τέλη υπέρ του δημοσίου, ισόποσο 55 € σε τοπικό νόμισμα (Σουηδικές κορ.), για κάθε φύλλο Α4 (δύο σελίδες) που θα παραλάβετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Α. Σε περίπτωση που τα ελληνικά σας είναι ανεπαρκή αλλά γνωρίζετε καλά σουηδικά:

1. Πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το σουηδικό έντυπο. Πρέπει να έρθετε με τη συνοδεία επίσημου διερμηνέα (κατά την ελληνική νομοθεσία χρειάζεται να υπογράψει και ο διερμηνέας στο πληρεξούσιο που θα ετοιμαστεί). Για το σκοπό αυτό Θα παρακαλούσαμε να απευθύνεστε σε έναν από τους αναγνωρισμένους διερμηνείς της σουηδικής υπηρεσίας Kammarkollegiet: www.kammarkollegiet.se/node/83/

2. Είναι δική σας υποχρέωση να επιλέξετε διερμηνέα της εμπιστοσύνης σας, από τον παραπάνω κατάλογο και να συμφωνήσετε για την αμοιβή του και το ραντεβού σας στο Προξενικό Γραφείο.

3. Θυμηθείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ενημερώνοντας για το όνομα του διερμηνέα που επιλέξατε και για την ημερομηνία που συμφωνήσατε να μας επισκεφθείτε.

Β. Σε περίπτωση που έχετε αλλάξει επώνυμο λόγω γάμου:

Γράψτε το πλήρες όνομα και επώνυμο του συζύγου από τον οποίο πήρατε το τωρινό σας επώνυμο (εάν δεν βρίσκεται στη ζωή σημειώστε ένα σταυρό δίπλα στο ονοματεπώνυμο) ή γράψτε το επώνυμο που είχατε όταν γεννηθήκατε.

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0