Cuma, 18 Haziran 2021
greek turkish

Apostille

Apostille nedir?

Apostille, yabancı bir ülke tarafından geçerli olarak kabul edilebilmesi için bir evrakın gerçek olduğunu belgelendiren ve bir resmi daire tarafından ilgili 1961 yılında Lahey uluslararası sözleşmesinin şartları dahilinde resmileştirilen şartlar altında konulan bir mühürdür. Bir evrak APOSTILLE mührünü taşıdığı andan itibaren Lahey anlaşmasına taraf olan baska bir üye ülkede, Devletin mühürlerini ve imzalarını taşıdığı ve gerçek olarak tasdik edildiği taktirde her türlü yasal işlem için kullanılabilmektedir.

Lahey sözleşmesi nedir?

Bir evrakın doğruluğunu ve başka bir ülke tarafından bu şekilde tanınmasını belgelendirmek amacıyla basit bir sistemin resmileştirdiği uluslar arası bir sözleşmedir.

Bir APOSTILLE mührü aşağıdakileri içermektedir:
•    Evrakın menşei bulunduğu ülke
•    Evrakı imzalayanın adı
•    Evrakı imzalayanın sıfatı
•    İmzasız evraklar durumunda mührü koyan makamın adı
•    Belgelendirmenin yapıldığı yer
•    Belgelendirme tarihi
•    Belgeyi tanzim eden Makam
•    Belgenin numarası
•    Belgeyi tanzim eden Makamın mührü
•    Belgeyi tanzim eden Makamın imzası

Sadelik ve açıklık, APOSTİLLE mührünü, uluslararası platformda ve hatta Lahey sözleşmesini imzalamayan ülkelerde bile, evrakların onaylanması ile ilgili olarak tercih edilen bir metot olarak geçerli kılmaktadır.

APOSΤILLE mührüne niye ihtiyaç duymaktayız?

Türk Makamları tarafından tanzim edilen evrakların Yunan Makamları tarafından kabul edilmeleri için doğruluklarının belgelendirilmesi gerekmektedir.

APOSTİLLE mührü veya doğruluklarının belgelendirilmesi hangi evraklar için gerekmektedir?

Türk resmi makamları tarafından tanzim edilen tüm evraklar ve aynı şekilde Türk Resmi Makamlari tarafından tanzim edilmedikleri halde, Yunanistan Resmi Makamlarına ibraz edilmeleri üzere tanzim edilen tüm evraklar. Son durumda, resmi olmayan evrakların doğruluğunu Türk Noterleri belgeler (onaylar) ve devamında Apostille mührüyle onaylanır. Bu işlem çerçevesinde sıklıkla ortaya çıkan bazı özel durumlar aşağıdakilerdir:

1) Sağlık raporları. Yetkili Sağlık Müdürlükleri tarafından onaylanır ve devamında Apostille mührüyle onaylanır.
2) Ticari evraklar. İlgili Sanayi ve Ticaret odası tarafından onaylanır ve devamında Apostille mührüyle onaylanır.
3) Yüksek veya Akademik eğitim kurumlarının vermiş olduğu diplomalar. Üniversite kurumunun Merkez Yönetici Makamı tarafından onaylanır ve devamında Apostille mührüyle onaylanır.
4) Ilgili Nüfus Müdürlükleri tarafından tanzim edilen evraklar devamında Apostille mührüyle onaylanır.

Apostille mührünü Türkiye'de nereden alabilirim?

Türkiye'de resmi evraklara Apostille vizesinin tahsis edildiği Yetkili Makam KAYMAMAKAMLIKLAR ve VİLAYETLERDİR.

Son Güncelleme Tuesday, 24 July 2012