Cuma, 18 Haziran 2021
greek turkish

Pasaportlar

Yunan vatandasları için pasaport tanzimi için gerekli olan dilekçelerin ve belgelrin toplandığı yer, Türkiye'deki yetkili Yunanistan konsolosluk Makamı olarak, İstanbul Başkonsolosluğudur. Konsolosluk Makamına gelmeden önce, belirli bir randevu tayini için yetkili şube ile iletişimde bulunulması rica olunur.

Yeni dijital Yunan pasaportları en üst derecedeki olası standartlara ve güvenlik normlarına cevap vermek üzere en uç teknoloji kullanımıyla tanzim edilmektedirler.

Yunan pasaportları 26 Ağustos 2006 tarihinden itibaren Avrupa birliğinin en son normları tarafından gerekli olan biyometrik verileri içeren mikroskopik bir çip ile donatılmışlardır.

Avrupa Birliğinin 2252/2004 sayılı ve tarihli yönetmeliğine uygun olarak, Yunan Polisi 1 Ocak 2006 yılından sonra biyometrik pasaportların tanzimi ve yenilenmeleri için tüm yetkiyi üstlenmiştir.

1.1.2007 tarihinden itibaren sadece, Yunan Polisinin Pasaport Müdürlükleri tarafından tanzim edilen yeni pasaportlar geçerlidir.

Konsolosluk Makamlarının yetkileri aşağıdakilerle sınırlanmıştır.
- Dilekçelerin ve gereken evrakların teslim alınması
- Bunların güvenli bir şekilde Yunan Polisine iletilmesi
- Yunan Polisinden pasaportların teslim alınması
- Pasaportların hak sahiplerine verilmesi

Bu işlemin tamamlanmasıyla gerekli olan süre, takriben 3-4 hafta kadardır.

Gereken belgeler

Yeni pasaportlar veya pasaportların yenilenmesiyle ilgili dilekçeler bizzat sunulmalıdır.

Adı geçen dilekçenin kabul edilebilmesi için istisnasız tüm öngörülen belgelerinin yatırılmaları gerekmektedir.

Reşit olmayanların belgeleri, anne ve babaları veya adı geçen reşit olmayanın, analık babalık hakkını ifa edenler tarafından sunulabilirler. Ailenin bir ferdi huzurda bulunuyorsa,diğerinin yazılı muvaffakatı gereklidir Bunun imzasının doğruluğu ise, ya o yerlerde bulunan konsolosluk bürolarından veya Türkiye nin resmi bir Makamı tarafından onaylanmalıdır.

Gereken belgelerin listesi

1- Dilekçe (Konsolosluk Makamı tarafından düzenlenir)

2- Daha önceki pasaport (eger bulunuyorsa). Bu pasaport yeni pasaportun teslim alınmasına kadar hak sahibine iade edilecek ve yeni pasaportun teslim edildiği tarihte iptal için Konsolosluğu ibraz edilecektir

3- Belirli teknik normları içeren açık renkli bir fon üzerinde yüzün dogrudan dogruya merceğe dönük şekilde 4X6 santim (1,6X2,3 inç) boyutlarda yeni çekilmi (son ayda çekilmiş) dijital renkli bir fotograf. Fotografın öngörülen normlarına uygun olmazsa dilekçenin Atina'daki Merkez Pasaport Müdürlüğü tarafından ret edileceği hatırlatılır

4- Polis kimliği veya belediye sicil kütükleri kayıt belgesi

5- İstek sahibinin aşağıdaki hususları belirttiği mesul beyan (Konsolosluk Görevlisi tarafından düzenlenir)

- Pasaportun ilanı, kullanılması, kaybedilmesi veya çalınması gibi belirli suçlar hakkında kesinleşmiş hüküm giyip giyimemesi
- Aleyhinde adli takibat olayının muallakta olması veya yukarıdaki suçlar için yargıya sevk edilmesi
- Asker veya Yoklama kaçağı ilan edilip edilmemesi
- Aleyhinde ülkeden çıkma yasağı hükmünün bulunup bulunmaması
- İstek sahibinin geçerli olan eski tip pasaporta sahip olup olmaması

6- (sadece 19-45 yaş arasındaki erkekler için) Askerlik tecili altında bulunanlar için B tipi belgenin takdim edilmesi gereklidir. Dış ülkedeki yoklama kaçakları için Yunanistan daki Askerlik Şubeleri tarafından adı geçen yoklama kaçağı olayını belgelendiren evrak gerekmektedir. Gereken belgelerin tarihleri ibraz edildikleri tarih itibarıyla, altı aylık bir süreden evvel olmamalıdır.

7- Konsolosluk Makamının bölgesinde daimi ikametgah belgesi veya geçici ikameti kanıtlayıcı belge.

Reşit olmayan kişiler için gereken belgelerin listesi

1- Dilekçe (ya anne ve babalar, veya analık babalık hakkını ifa edenler tarafından Konsoloslukta düzenlenir).

2- Daha önceki pasaport (eğer bulunuyorsa). Bu pasaport, yeni pasaportun teslim edildiği tarihe kadar hak sahibine iade edilecek ve teslim tarihinde iptal edilecektir.

3- Belirli teknik normları içeren açık renkli bir fon üzerinde yüzün doğrudan doğruya merceğe dönük şekilde, 4X6 santim (1,6X2,3 inç) boyutlarda yeni çekilmiş (son ayda çekilmiş) dijital renkli bir fotoğraf. Fotoğraf öngörülen normları yerine getirmiyorsa, dilekçenin, Atina daki Merkez Pasaport Müdürlüğü tarafından ret edileceği hatırlatılır.

4- 12 yaşından büyük, reşit olmayan kişiler için nüfus kimliği. İstek sahibi kimlik cüzdanı bulundurmuyorsa,Yunan Belediye sicil kütükleri özgün kayıt belgesini takdim eder.

5- (Sadece 13 yaşından büyük reşit olmayanlar için) İstek sahibinin aşağıdakileri belirttiği mesul beyan (Konsoloslukta düzenlenir):

-Pasaportun tanzimi, kullanılması, kaybedilmesi veya çalınması gibi belirli suçlar hakkında kesinleşmiş hüküm giyip giymemesi, aleyhinde adli takibat olayının muallakta olması veya yukarıdaki suçlar için yargıya sevk edilip edilmemesi.

Vesayet veya adli vesayet altında bulunan kişiler

Vesayet veya adli vesayet altında bulunan kisilerin durumunda, dilekçenin takdimi esnasında vasinin veya adli vasinin huzurda bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda vesayet veya adli vesayet ile ilgili kararın onaylanmış bir suretinin de takdim edilmesi gerekmektedir.

Pasaportun teslim alınması

Pasaportlar kimlik bülteni bulunduran pasaportla ilgili kişi veya kimlik bülteni bulunduran vasilik olayını ifa eden veya bu iş için yasal olarak yetkilendirilen kişiler tarafından teslim alınırlar. Vasilik görevini ifa eden kişiler veya yasal olarak yetkilendirilmiş kişiler imzasının doğruluğu Yunan Konsolosluk Görevli bürosu veya diğer yetkili bir Yunan veya Türk İdari Makamı tarafından onaylanmış, ilgili bir yetkilendirme belgesini de sunmaları gerekmektedir.

Tüm durumlar için mazeret belgelerinin yatırdıklarına dair ilgili makbuzun (ispatnamenin), sunulması gerekmektedir. Yeni pasaportların teslim alınmalarında istek sahiplerinin iptal edilmesi için eski pasaportlarını sunmaları gerekmektedir.

Pasaport harçları

Yunan pasaportlarının tanzimi için verilecek harçlar aşağıda gibidir:

Pasaport isteğinde bulunan 14 yaşından büyük kişiler için: 84,40 EURO

Pasaport isteğinde bulunan 14 yaşına kadar olanlar kişiler için: 73,60 EURO

Fotoğraflar

Belirli teknik normları içeren açık renkli bir fon üzerinde yüzün doğrudan doğruya merceğe dönük şekilde, 4X6 santim (1,6X2,3 inç) boyutlarda yeni çekilmiş (son ayda çekilmiş) dijital renkli bir fotoğraf olmalı. Fotoğrafın konulan belirli normlarına uygun değilse dilekçenin Atina'daki Merkez Pasaport Müdürlüğü tarafından ret edileceği hatırlattılır.

Daha fazla bilgi için Türkiye'deki yetkili Yunan Konsolosluk Makamıyla iletişimde bulunmanızı rica ederiz.

Son Güncelleme Tuesday, 26 January 2021