Cuma, 18 Haziran 2021
greek turkish
Anasayfa arrow Hizmetler arrow Diğer Hizmetler arrow Daimi ikamet eden kişi için, Askere alınma hakkındaki belge

Daimi ikamet eden kişi için, Askere alınma hakkındaki belge

'Türkiye'de devamlı ikamet edenler' olarak, askere alınma ihtiyaçları hakkında, aşağıdaki koşullardan birini yerine getirenler kabul edilirler.

a) Doğduklarından beri asıl ve devamlı olan ikametlerinin Türkiye'de bulunması (yani, doğdukları günden itibaren her takvim yılı için en az 180 gün Yunanistan dışında  daimi olarak kalanlar ve ikametleri Yunanistan dışında bulunan kişiler)

b) En azından 11 yıl Türkiye de esas ve daimi ikametgahları bulunduranlar. (yani, doğdukları günden itibaren son 11 yılda, devamlı suretle, her takvim yılı için en az 180 gün, Yunanistan dışında daimi olarak kalanlar ve ikametleri Yunanistan dışında bulunan kişiler)

c) En az, 7 yıl olarak Türkiye'de geçim (iş) ikametgahı bulunduranlar (yani doğdukları günden itibaren iş nedenleri dolayısıyla devamlı son 7 yıl,her takvim yılı için en az 180 gün ülkenin dışında daimi olarak kalanlar ve ikametleri Yunanistan dışında bulunanlar)

Daimi olarak ikamet eden kişi, daimi ikametini ülkenin dışında (yani Yunanistan dışında) en azından devamlı 11 yıl bulunan veya en azından dış ülkede 7 devamlı yıl çalışan kişidir.

Buna istisna olarak, tam programlı Üçüncü derecedeki Yunan Eğitim Kurumlarında kayıtlı bulunan reşit erkek öğrencilere, Yunanistan da 6 aylık bir zamandan fazla bir zamanda kalmalarına izin verilmektedir.

Bundan başka, Yunan anne ve babalar tarafından Türkiye'de doğan ve dış ülkede daimi ikametlerini muhafaza eden tüm erkekler, Yunan Silahlı Kuvvetlerinde üç ay kısa süreli  askerlik hizmetini ifa etmek mecburiyetindedirler. Doğumlarından sonra ülkenin dışında yerleşenler ve esas ve daimi ikametleri en az 11 yıl bulunan veya dış ülkede geçim nedenleri yüzünden en az 7 yıl yerleşenler,

Yunan Silahlı Kuvvetlerinde, altı ay kısa süreli azaltılmış askerlik hizmetini ifa etmek mecburiyetindedirler (bu hizmeti 3 dönemde iki ay süreli olarak yapabilirler)

Yoklama kaçağı statüsü altında bulunanlar, Yunanistan da bir takvim yılı içinde 30 günü aşmayan bir zaman süresi için kalabilme hakkına sahip bulunmaktadırlar. Milli Savunma Bakanının kararıyla,istek sahibinin daimi ikamet yerinde, insanın elinde olmayan nedenler oluştukları durumda (örneğin savaşlar, doğal afetler gibi) toplam 3 aylık bir süreyi tamamlayacak şekilde ikamet süresi yenilenebilmektedir.

Genel veya Belediye seçimleri durumunda, Milli Savunma, İç işleri Kamu Yönetimi ve Merkezden Bağımsız Bakanlıklarının ortak kararlarıyla yoklama kaçağı statüsü altında bulunanlara Yunanistan'a 40 güne kadar ikamet etme izni verilebilir.

35 inci yaşını tamamlayan erkekler, en az 45 günlük askeri mükellefiyetlerini silah altına alınmak suretiyle ve askeri mükellefiyetlerinin diğer kısmını bedel vererek satın alma hakkıyla, tamamlamakla sorumludurlar. İlgili miktar yeni katılanın profesyonel er için geçerli olan net aylık gelirleri esas alınarak hesaplanmaktadır.

Yoklama kaçakları olarak ilan edilenlerin yakalanmaları için ilan edilmiş yakalama emirleri ve diğer idari önlemler iptal edilmişlerdir.

Dış ülkede daimi olarak ikamet eden belgenin edinebşlmesi için aşağıdaki evraklar gereklidir:
1) DİLEKÇE (KONSOLOSLUK TARAFINDAN TEMİN EDİLİR)
2) İLKOKUL ORTAOKUL LİSE VE ÜNİVERSİTEDEN KAYIT TARİHİ VE MEZUNİYET TARİHİ YAZAN BELGELER. (KAYMAKAMLIKTAN APOSTILLE MÜHÜRÜ İLE ONAYLANACAKTIR)
3) Yunanistan daki BELEDİYEDEN PİSTOPİİTİKO
4) Çifte vatandaş olma durumundaTürkiye deki Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Aile Kayıt Örneği (APOSTILLE MÜHÜRÜ İLE ONAYLANACAKTIR)
5) Türkiye deki Nüfus Müdürlüğünden İkametgah Senedi(APOSTILLE MÜHÜRÜ İLE ONAYLANACAKTIR)
6) Babanın veya Annenin  Türkiye deki  iş evrakları
S.S.K lıysa tüm S.S.K. kayıtları
BAĞKURLUYSA BAĞ KUR kayıtları
Vergi Dairesinden vergi mükellefiyeti ne zaman başladığına dair belge
7) Türkiye deki EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN alınacak  ve başvuranın doğumundan veya Türkiye de İkamete başladığı tarihten başlayan Giriş Çıkışlar (APOSTILLE MÜHÜRÜ İLE ONAYLANACAKTIR) Ayrıca Anne ve baba için de alınacaktır.
8) Sadece Yunan vatandaşı olma durumunda Yabancılar Şubesinden alınacak ve tüm İkamet Tezkeresi Sürelerini gösteren belge (APOSTILLE MÜHÜRÜ İLE ONAYLANACAKTIR) ANNE BABA İÇİN DE ALINACAKTIR
9) Ev Tapusu veya Kira Sözleşmesi
10) Başvuran çalışıyorsa tün Sigorta kayıtları ve Şirketinden alacağı Çalışma Belgesi (Hangi tarihler arasında çalıştığı-Belgeyi imzalayanın imza sirküleri)

Konsolosluk harcı: 50 EURO

*** Askere alınma hakkındaki “Dış ülkede devamlı olarak ikamet eden kişi ile ilgili Belgenin Yunanlıların askere alınmalarıyla ilgili 3421/2005 ve diğer hükümler” sayılı ve tarihli kanuna uygun olarak münhasıran yukarıdaki amaçlara hizmet verdiği ve diğer amaçları kapsayan “Dış ülkede devamlı olarak ikamet eden kişi belgesiyle” karıştırılmaması gerektiği hatırlattılır.

Dış ülkede daimi olarak ikamet eden kişiler, bu belgeyle ve Yunan pasaportuyla, 45 inci yaşlarını tamamlayıncaya kadar, her takvim yılı için 180 gün süreli, Yunan Silahlı Kuvvetlerine hizmet sorumlulukları olmadan Yunanistan'ı ziyaret edebilirler.
Yunan Gümrük Makamlarından tüm giriş ve çıkış noktalarında pasaportu giriş ve çıkış Mühürleriyle mühürlemenizi rica ederiz.

Askerlik süresinin devamı ve sorumluluğu hakkında, daha fazla bilgi, Türkiye'deki en yakın Konsolosluk Makamında veya http://www.stratologia.gr sitesinde arayabilirsiniz (Yalnız Yunanca).

Son Güncelleme Thursday, 13 February 2020