Cuma, 18 Haziran 2021
greek turkish
Anasayfa arrow Hizmetler arrow Diğer Hizmetler arrow Τaşınma belgesi

Τaşınma belgesi

Genel

Genel olarak taşınma belgesinin verilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

1. Taşınacak kişi veya aile bireyi için daha önce başka herhangi bir Konsolosluk Makamından benzer taşınma belgesinin verilmemiş olması
2. Taşınacak kişinin, normal ikametinin yurt dışında olması gerekir (en az on iki ay içinde 185 gün yurt dışında kalıyor ve taşınma öncesi en az son iki on iki ay süresiyle güçlü kişisel ve meslek bağları olması). Kişinin üniversite veya diğer okulda öğrenim görmesi, öğrencinin ikametinin okuduğu yerde olduğu anlamına gelmez.

Yunanistan’da taşınma belgesi vermeye yetkili makam Ekonomi Bakanlığının 18. Dairesidir.

Gerekli evraklar

(Ekonomi ve Finans Bakanlığının D. 245/88 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
Taşınma belgesinin verilmesi için müracaat eden kişinin aşağıdaki evrakları ibraz etmesi gerekir:

1. Son iki senenin gelir vergisi beyannamesi

2. Son iki seneye ait taşınmaz mal vergisi durumu veya ev kira sözleşmesi

3. Son iki seneye ait çalışma Belgesi/ Beyanı

4. Son iki seneye ait kira ödeme makbuzları veya kira ödemesi için düzenlenen banka çekleri

5. Yunanistan’a taşınacak olan tüm aile bireylerinin Türkiye’deki ilk ikametlerinden şimdiye kadar (geçerli ve süresi dolmuş olan) tüm pasaportları

6. Sürücü belgesi, araç trafik sigortası ve aracın ruhsatı (araç ev eşyasına dahil edildiyse)

Taşınma Belgesi çıkarma harcı 120 € dur

Hak sahipleri

A) Normal ikametlerini Yunanistan’a taşıyanlar
B) Yurt dışında çalışan Yunanlılar

A) Normal ikametlerini Yunanistan’a taşıyanlar:

(D.245/88 EBKnın ikinci bölümün kişileri)

1. Normal ikametin taşınması

Normal ikametleri yurt dışında olan ve Yunanistan’a taşıyan gerçek kişiler (yabancılar veya Yunanlılar dahil) daimi yerleşmeleri için kişisel eşyalarını (ev eşyası, otomobil v.d.) öngörülen vergi muafiyetleri ile ithal edebilirler-taşıyabilirler.

Normal ikamet, kişinin on iki ay içinde en az 185 gün, kişisel ve mesleki bağlardan dolayı normal olarak kaldığı yerdir. Mesleki bağı olmayan kişiler için, normal olarak ikamet ettiği yer, kişisel bağlardan dolayı (her 12 ay içinde en az 185 gün) kaldığı yerdir. Kişisel bağ olarak kişinin oturduğu yer ile sıkı bağları olan bağdır. Yani bir kişinin normal ikametinin belirlenmesinde kişisel (ailevi) bağlar baskındır.

Dolayısıyla bir kişinin yurt dışında ikamet ettiğinin belirlenmesi için, kişi her 12 ay içinde en az 185 gün o yerde kaldığını ve bu yerde kalma nedeninin orda kişisel ve mesleki bağları veya yalnız kişisel bağları olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Üniversitede ya da başka okulda yurt dışında okumak, kişinin bu ülkede normal ikametinin olduğu anlamına gelmez.

2. Taşınma hakkının oluşması

Mesleki bağlar kişinin mesleğinden kanıtlanır. Kişisel bağlar, kişinin o yerde sahip olduğu ailevi veya diğer sabit ve daimi bağlardan kanıtlanır.

Aşağıda örnek olarak, taşınma hakkı olduğunu gösterir, tüm olarak ve duruma göre belgeler belirtilmektedir:

- Ailesi ile birlikte yerleşmiştir ( kendisi ve diğer aile bireylerinin yerleşim bilgileri).
- Ülke vatandaşlığına sahip veya Yunan ise, ilgili makamların vermiş olduğu oturma ve çalışma iznine sahip.
- Bu ülkede çalışmaktadır.
- Bu ülkede vergi mükellefiyetine sahiptir.
- Bu ülkede kendi ya da kiraladığı evi vardır.
- Bu ülkede sosyal sigortası vardır.
- Yerleşmiş olduğu şehrin kütüğüne kayıtlıdır.
- Çocukların eğitim bilgileri ( çocuk varsa).
- Çeşitli işlem bilgileri ( elektrik, telefon v.d. faturaları).
- Yukarıdakilerle bağlantılı olarak kişinin bu yerle sıkı bağları olduğunu gösterir muhtemel diğer bilgiler.

3. Muafiyet şartları
( D.245/88 EBKnın 4. maddesi)

Muafiyet verilmesi için, talep eden kişinin, normal ikametinin, taşınmadan önce, yani ilgili Yunan Konsolosluk Makamından Taşınma belgesini almadan önce, en az son iki (2) on iki ay boyunca yurt dışında olması gerekmektedir.

Uygulamada, taşınma hakkı ispatına, yalnız iki durumda karşılaşılır:

İlk durum:
Taşınma belgesinin veriliş tarihinden önce, talep eden kişinin, normal ikametinin, son iki (2) on iki ay boyunca yurt dışında olmalı.

İkinci durum:
Talepte bulunan kişi, Yunanistan’da herhangi bir nedenden (turizm, öğrenim, iş veya diğer neden) bulunduğundan ilk durumun olmadığı halde, Yunanistan’a geliş tarihi esas alınarak aşağıdaki koşulların olması gerekmektedir:
- Taşınma belgesinin, talep eden kişinin Yunanistan’a gelmesinden en geç 24 ay içinde verilmesi veya kişi emekli ise belgenin kişinin Yunanistan’a geliş tarihinden 36 ay içinde verilmesi gerekmektedir ve
- Talep eden kişinin Yunanistan’ a gelmeden önce, normal ikametinin son iki (2) on iki ay boyunca yurt dışında olması gerekmektedir.

4. Yabancı uyrukluların taşınma hakkı istemesi

Taşınma hakkını, yabancı uyruklu kişiler de şayet soydaş veya Yunan vatandaş ise veya Yunan vatandaşı ile evleneceklerinden normal ikametlerini Yunanistan’a taşıyorlar ise isteyebilirler.

Eğer talepte bulunan kişi Avrupa Birliği (AB) vatandaşı ise ve taşınma belgesinin verilmesi için şartları yerine getiriyorsa, ilgili gümrük müdürlüğüne, normal ikametini Yunanistan’a taşıdığına dair, herhangi bir belge ibraz etmesi gerekmektedir ve özellikle:
- en az bir sene süresi olan ikamet tezkeresi
- veya süresi belirsiz iş sözleşmesi
- veya ilgili vergi dairesinden onaylı ev sözleşmesi
- veya kendi sahibi olduğu ev bilgileri

AB ülkelerine göre üçüncü ülke vatandaşı ise ve öngörülen şartlar yerine getiriliyor ve taşınma belgesi verildiyse, kişi ilgili gümrük müdürlüğüne en az süresi bir sene olan ikamet tezkeresi ibraz etmesi gerekmektedir.

5. Göstermelik taşınma

Muafiyetler normal ikametlerini yurt dışında bulunduran ve normal ikametlerini Yunanistan’a taşıyan, yani Yunanistan’da daimi oturacaklarından veya kişisel ve mesleki bağları olacağından, kişiler için verilir.

İlgililer Yunanistan’da daimi ikamet edeceklerine karar verdikleri şartıyla Taşınma belgesini isteme ve bu hakkı kullanma hakkına sahip olduklarının altını çizilir. Aksi takdirde ihlalde bulunulmuş olup, neticesinde muafiyet hakkı geri alınır ve cezai yaptırım uygulanır.

B) Yurt dışında çalışan Yunanlılar:
(D.245/88 EBKnın sekizinci bölümün kişileri- 25. ve 26. maddeler)

Bu kategoriye ait olanlar:
- Yunanistan’dan yurt dışında iş bulmak için ayrılmış olan orada sürekli (2) iki yıldan fazla çalışan ve işlerinin sona ermesiyle Yunanistan’a daimi yerleşmek için geri dönüş yapan normal ikametleri Yunanistan’da olan Yunan vatandaşları
- Yurt dışında yalnız atandıkları görev dolayısıyla, sürekli (2) iki seneden fazla kalan ve görevlerinin sonlanmasıyla Yunanistan’a tayin olan veya temelli dönen Yunan kamu görevlileri (diplomatik personel dahil), mahkeme personeli, Silahli Kuvvetlerin, Güvenlik Birimlerin ve Deniz Jandarma Komutanliğinin subay, astsubay ve piyade erleri.

Bu kategorideki kişiler iki sene süreleri zarfında, Yunanistan’da izinlerini kullanarak, 12 ay içinde (90) doksan gün kalma hakkına sahipler. Bu hakkı iki sene süreli müddet zarfında kullanmaları, bu sürenin sonunda ya da bu süreyi doldurmak için kullanmamaları gerekmektedir.

Bu kategorideki kişiler Yunanistan’a varışlarından altı (6) ay içinde taşınma belgesini, yalnız ev eşyalarını gümrüksüz ithal etmek için, alabilirler.
Bu kategori, taşıma araçlarına muafiyet hakkı tanımaz.

İstisna kapsamında olanlar:
- Yurt dışında eğitim izni ya da burs alarak kalmış olan görevliler
- Normal ikametleri Yunanistan’da olan ve yurt dışına, orada çalışıyor olsalar bile, eğitim amacı ile giden Yunanlılar
- Normal ikametleri Yunanistan’da olan ve Yunanistan’da tüzel kişiliğe sahip olan ve yurt dışına şubelerde çalışmaya veya başka bir nedenle gönderilen görevliler.

KİŞİSEL EŞYALAR İÇİN VERGİ MUAFİYETİNİN UYGULANDIĞI DURUMLAR
(D.245.88 EBKnın 2. maddesi)

Taşınma kapsamında kişisel eşya olarak tanımlanan türler, hak sahibinin ve aile bireylerinin kişisel kullanımı ya da ev ihtiyacı için olan gereçlerdir. Kişisel eşya tanımına giren türler özellikle:

Ev eşyası:
Yani kişisel eşyalar, kişisel bilgisayar ve bisiklet, giyim eşyası, mobilya gereçleri ve ev gereçleri dahil.
Avrupa Birliğinin diğer ülkelerinden taşınanlar, ev eşyalarını, gümrük işlemi yapılmadan Yunanistan’a girişleri sırasında getirebilirler.

Taşıma araçları:
- bir hususi binek araba, şoför dahil en fazla dokuz (9) yer kapasitesi olan, (veya bir otomobil karavan) ve römork aracı.
- bir römork karavan ( eğer otomobil karavan da ithal ediliyorsa izin verilmez).
- bir motorlu bisiklet veya bir motosiklet.
- bir dinlenme teknesi
- bir özel uçak.

Diğer gereçler:
- ev malzemeleri
- evcil hayvanlar
- binek hayvanlar
- hak sahibinin mesleğinin icrası için ilgili ve gerekli olan mobil gereçler, yani kullanımlarında mobil olan ve kullanımlarının belirli bir yerde monte edilmeleri gereği olmayan hafif araç ve gereçler.

Kişisel eşyaların, türleri ve miktarları açısından, herhangi bir ticari değerleri olmamaları, mobil araç ve gereçlerin hak sahibinin mesleki faaliyeti için ilgili ve gerekli olduğu durumlar hariç, ekonomik mesleki faaliyet için tahsis edilmemeleri gerekmektedir.

Aşağıdaki durumlarda muafiyet hakkı tanınmaz:
- Kamu kullanımlı araçlar (şoför dahil on yer ve fazlası olan binek araç, ticari mal taşımacılığı için kamyon araç, diğer her türlü özel araç)
- Çeşit ve miktarları ile herhangi bir ticari değeri olan veya ekonomik- mesleki faaliyet için tahsis edilen ( mobil gereçler hariç) türler
- Seyahat edenlere gümrüksüz hak olan verilen miktarlar hariç, alkollü içkiler, tütün ve tütün maddeleri.

Şartlar
(D.245/88 EBKnun 2., 3. ve 5. maddeleri)

1. Ev eşyasının, hak sahibi tarafından, dönüş yaptığı ülkeden, taşınma belgesinin verilmesinden önce alınmış ve liste halinde taşınma belgesinde yazılmış olması kaydı ile yeni de olabilir.

2. Taşıma araçları için ise (yukarda belirtildiği üzere her çeşitten bir adet), belirtilen araçlar hak sahibinin mülkiyetinde olmaları ve taşınma belgesinin verilmesinden önce en az (6) altı ay hak sahibi tarafından önceki ikametinde kullanılıyor ve taşınma listesinde yazılmış olmaları kaydı ile muafiyet hakkından yararlanarak ithal edilebilirler.

6 Aylık sahiplik şartı tam ve tek olmalı ve belirtilmiş taşıma araçlarının kullanımı ise belgelerle kanıtlanmalı.

3. Mülkiyet, sahiplik belgesi ve taşıma aracının her ülkede geçerli olan ve taşınmadan önce gerekli (6) altı aylık süreyi kapsayan, trafik ruhsatı ile belli olur.

Taşıma aracının en az (6) altı aylık kullanımı, hak sahibinin sürücü belgesi veya hak sahibinin gerekli (6) altı ay için profesyonel şoför kullandığını gösteren resmi belge ile kanıtlanır.

Altı aylık sahiplik, aynı zamanda hak sahibinin, önceki ikametinde, aracın kullanıldığı ve dolaşımı yapıldığı kaydı ile geçerlidir. Hak sahibi ve aracın aynı zamanda aynı yerde olmaları gerekmektedir.

Özellikle binek araçlar ve otomobil karavanlar için, 6 aylık sahiplik ve kullanım şartı, toplam olarak ya da bütünüyle, birlikte taşınan ve yukarda hak sahipleri için belirtilen, normal ikametleri sürekli iki yıldan fazla yurt dışında olan aile bireylerinden (eş ve bekar çocuklar) her biri için de geçerlidir.

4. AB ülkesinden taşınan kişilerin taşıma araçları, normal olarak, o ülkede araçların normal dolaşımları için gerekli vergilerin ödenmiş olması gerektiğinden ve Yunanistan’a ithal edilmek için o ülkeden çıkarıldıklarından, muafiyet veya vergi iadesi hakkına sahip değillerdir.

5. Binek araçlar, otomobil karavan ve motosikletler için, tasnif harcı, varsa (üçüncü ülkelerden) ödenmesi gereken harç ve KDV muafiyeti bulunmaktadır. Gerektiği durumlarda özel lüks vergisi tahsil edilir.

Diğer kişisel eşya için (ev eşyası, diğer türler), harç ve diğer vergilerden muafiyet hakkı mevcuttur.

Yukarıdaki araçların eski teknoloji yapımı olmaları durumunda emisyon gazları da yüksek olacağından, tasnif harcı da orantılı katsayılarından dolayı yüksek olacaktır.

Yurt dışında çalışan Yunanlılar için, muafiyet yalnız ev eşyası için geçerlidir.

Geçerli olan muafiyetler, bütün aile (eş ve bekar çocuklar) için bir kez verilmektedir.

Normal ikametleri yurt dışında olan bir ailenin reşit olan bekar çocukları, taşınma haklarını, ailelerinden ayrı taşındıklarında, tümüyle ve bağımsız olarak kullanabilirler. Aynı durum evlenme dolayısıyla kendi ailelerini kurmak için Yunanistan’a taşındıklarında da geçerli olup, taşınma haklarını tümü ile ebeveynlerinden bağımsız olarak kullanabilirler.

Sürücü belgesi, araç sahibi veya aracın gümrüklendiği isimden farklı, aile bireyinin (eş ve bekar çocuklar) herhangi birisinin adında olabilir. Ancak aile bireyinin birlikte taşınıyor ve muafiyet hakkı olması gerekmektedir.

6. Hak sahibi Amerika ve Afrika Kıtalarından ve Avustralya, Irak, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Ülkelerinden taşınıyorsa, önceki ikametinde, kullanım ve sahiplik kendisinde olmazsa bile, taşınma belgesinin verilmesinden sonra da, gümrüklemenin, taşınma belgesi veriliş tarihinden on iki ay içerisinde olması ve taşınma belgesi veriliş tarihinde hak sahibinin geçerli olan bir sürücü belgesine (yunan veya yabancı) sahip olması kaydıyla, Yunanistan hariç başka herhangi bir ülkeden, binek otomobil veya otomobil karavan sahibi olabilir. Binek otomobilin, büsbütün yeni ve yeni çevre dostu teknolojiye sahip (katalizörlü) olması gerekmektedir.

Bu durumda, Yunanistan’da geçerli olan Katma Değer Vergisi (KDV) de tahsil edilir.

Muafiyet miktarı, 2000 c.c.ye kadar olan araçlar için tasnif harcının %80nine kadar çıkar. İthal edilen, özel kullanımlı binek araç veya otomobil karavan 2000 santimetre küpten fazla ise, muafiyet miktarı öngörülen tasnif harcının %50sine kadar kısıtlanır. Gerekli olan durumlarda, özel lüks vergisi tahsil edilir.

7. Bütün kişisel eşyaların (ev eşyası, taşıma araçları, diğer türler), yukarıda belirtilen koşullara göre, bir kere hepsi birlikte veya ayrı ayrı, taşınma belgesinin veriliş tarihinden 12 aylık süreyi geçmemesi kaydı ile gümrüklenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, gümrükleme için gümrüğe, taşınma belgesinin veriliş tarihinden 12 ay içerisinde, verilmeleri gerekmektedir.

Özellikle, taşıma araçları, Yunanistan’a giris tarihlerinden bir ay içerisinde, bu sürenin taşınma belgesinin geçerlilik süresini (veriliş tarihinden 12 ay) geçmemesi kaydı ile, Gümrüğe gümrükleme için verilmeleri gerekmektedir.

Üçüncü ülke araçları, kir ve emisyon gazları açısından geçerli olan Avrupa Birliği Genelgesi koşullarına uymuyorlarsa veya araç konvansiyonel teknolojiye sahipse, Taşıma Bakanlığı tarafından tasnif edilmelerinin belirlenmesi için, ilgili kişilerin, yukarıdaki makam ile görüşmeleri gerekmektedir (tel. 210-6508438).

Son Güncelleme Thursday, 27 February 2014