Cumartesi, 19 Ekim 2019
greek turkish

Yerel Hükümet

Anayasa, devletin idaresini adem-i merkeziyet esası şartına bağlar. 1986’dan beri ülke devletin özeksiz birimlerini oluşturan yerel yönetim bölgelerine ayrılmıştır.

Şu anda ülkede onüç  bölge vardır:

1.    Doğu Makedonya ve Trakya
2.    Orta Makedonya
3.    Batı Makedonya
4.    Epirus
5.    Teselya
6.    İyonya Adaları
7.    Batı Yunanistan
8.    Merkez Yunanistan
9.    Attiki
10.  Peloponez
11.  Kuzey Ege
12.  Güney Ege
13.  Girit

2011 yılından itibaren yürürlükte olan adem-i merkeziyet yönetimlerini yeniden yapılandırma projesi olan Kallikratis programı, belediyelerin sayısını 1,034’ten 325’e indirmiş ve yerel düzeyde yeni fonksiyonlar tanıtarak geliştirmiştir. Kallikratis reformları yönetimde şeffaflığı güçlendirip, yeni teknolojilerin gelişimini destekleyerek, yerel otoritelerin finansal özerkliğini sağlamış ve yerel düzeyde karar alma ve uygulama rollerini kuvvetlendirerek ekonomik krize karşı somut önlemler tanıtmıştır.