Salı, 15 Ekim 2019
greek turkish

Kamu Yönetimi

Yunanistan’da kamu sektörü bakanlıklar, yerel hükümet birimleri, kamu tüzel kişilikleri ve bağımsız idari otoritelerden oluşur. Son yıllarda Yunan siyasi-idari sistemini daha da şeffaf ve hesap verebilir kılacak çalışmalar yapılmaktadır. Reformun bu çok mühim yanı yeni kurumların kurulmasını içermektedir. Özel Müfettişler (İdari Müfettişler ve Mali Suçlarla Mücadele Organı) bürokraside daha fazla kamu kontrolü olması ve yolsuzlukla mücadele edilip, şeffaflığın artırılması ve özellikle bazı kamu politikalarının yetkinliğini artırılması amacı ile kurulmuşlardır.

Memurların seçimi ve eğitimi ile ilgili olarak, 1994’ten beri Personel Seçimi Yüksek Kurulu (ASEP) kurulmuştur. Bu kurul, seçme sürecini gözlemler ve yararlılığın, tarafsızlığın ve şeffaflığın sağlanmasını gözetir. 1983 yılında, memurları eğitmek amacı ile Kamu Yönetimi Ulusal Merkezi kurulmuştur. Yüksek dereceli memurlar görevlerine başlamadan önce bu kurumun Kamu Yönetimi Milli Okulu’nda eğitim görürler. Hizmet Eğitimi Kurumu ise Merkez’in sürekli profesyonel eğitim sağlayan kurumudur.