greek english
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Κυκλοφορία μεταφορικών μέσων ιδιωτικής χρήσης στην Ελλάδα (πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό)

Κυκλοφορία μεταφορικών μέσων ιδιωτικής χρήσης στην Ελλάδα (πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό)

Δικαιούχοι

Πρόσωπα (αλλοδαποί ή Έλληνες) με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό που επισκέπτονται προσωρινά την Ελλάδα.

Επιτρέπεται, χωρίς την είσπραξη των αναλογούντων δασμών και φόρων, η εισαγωγή- χρησιμοποίηση από ιδιώτες που επισκέπτονται την Ελλάδα, μεταφορικών μέσων ιδιωτικής χρήσης. Η διάρκεια παραμονής στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης ορίζεται στους έξι (6) μήνες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο.

Τα παραπάνω μεταφορικά μέσα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται (οδηγούνται) στην Ελλάδα από τρίτους εκτός του δικαιούχου προσώπου. Επίσης δεν επιτρέπεται να οδηγούν τα μεταφορικά μέσα και άλλα πρόσωπα εκτός του δικαιούχου και ειδικότερα πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα. Τυχόν παράβαση των παραπάνω περιορισμών επιφέρει την επιβολή προστίμων και κυρώσεων.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, εφόσον του ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τον τόπο συνήθους κατοικίας του ή την ημερομηνία εισόδου του οχήματος στην Ελλάδα.

Προϋποθέσεις

Τα επιβατικά οχήματα, κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα, πρέπει να φέρουν επίσημες πινακίδες κυκλοφορίας κανονικής ή προσωρινής σειράς(που ισχύουν) της χώρας που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας τους. Επίσης πρέπει να συνοδεύονται από την άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδώσει η χώρα στην οποία έχουν καταχωρηθεί και να είναι ασφαλισμένα. Εάν κατά την είσοδό τους στη χώρα δεν ισχύει η προσωρινού τύπου άδεια κυκλοφορίας, τότε δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής -χρησιμοποίησης.

Επίσης, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ή να παραμένουν στη χώρα με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, πέραν της ημερομηνίας ισχύος της άδειας κυκλοφορίας προσωρινού τύπου. Για τη συνέχιση της παραμονής των οχημάτων στο παραπάνω καθεστώς πρέπει οι κάτοχοι να εφοδιάζονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με ελληνικές πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου.

Το δικαιούχο πρόσωπο πρέπει να έχει δίπλωμα οδήγησης επιβατικού οχήματος. Η συνέχιση της κυκλοφορίας οχημάτων πέραν της ημερομηνίας ισχύος της άδειας κυκλοφορίας επιφέρει την επιβολή προστίμων.

Λήξη άδειας κυκλοφορίας

Με τη λήξη της διάρκειας των έξι (6) μηνών, τα οχήματα πρέπει είτε να επανεξάγονται-επαναποστέλλονται στην Ελλάδα είτε να ακινητοποιούνται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Η διάρκεια της ακινητοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Για να μπορέσει ο δικαιούχος, να κυκλοφορήσει εκ νέου το ακινητοποιημένο επιβατικό όχημα για άλλους έξι (6) μήνες εντός 12μήνου, πρέπει να αποδείξει ότι εξακολουθεί να έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό. Η διαδικασία αυτή δύναται να επαναληφθεί.

Αν το παραπάνω διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών της τελωνειακής ακινητοποίησης παρέλθει, χωρίς το δικαιούχο πρόσωπο να φροντίσει για την με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο τακτοποίηση του οχήματος, τότε αυτό κηρύσσεται αζήτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή των ΗΠΑ.

Τελευταία ενημέρωση Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2012