Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018
greek albanian

Εθνικές Θεωρήσεις

Οι εθνικές θεωρήσεις είναι θεωρήσεις που εκδίδονται με σκοπό τη διαμονή μακράς διαρκείας. Συγκεκριμένα, για διαμονή στην Ελλάδα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες ανά εξάμηνο, χρειάζεται χορήγηση εθνικής θεώρησης.

O κάτοχος της εθνικής θεώρησης, αμέσως μετά την είσοδό του στην Ελλάδα, πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προμηθευθεί άδεια διαμονής.
Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018