Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
greek bulgarian

Πολιτικές Σχέσεις

Οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας συνήφθησαν το 1880, εξελίχθηκαν σταδιακά και ευρίσκονται σήμερα σε αξιοσημείωτο επίπεδο ωριμότητας. Αναπτύσσονται εποικοδομητικά, παρουσιάζοντας ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς, ιδίως μάλιστα μετά την ενσωμάτωση της γείτονος χώρας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία (Μάρτιος 2004) και την ένταξή της στην ΕΕ (01.01.2007). Στην ελληνική Πρεσβεία στη Σόφια λειτουργούν Προξενικό Γραφείο, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας, Γραφείο Ακολούθου Αμύνης και Γραφείο Αστυνομικού Συνδέσμου.

Οι εξαίρετες πολιτικές μας σχέσεις, έχουν πλέον αποκτήσει στρατηγικό χαρακτήρα και γνωρίζουν ποιοτική αναβάθμιση μέσα από τακτικές ανταλλαγές επισκέψεων σε υψηλό επίπεδο. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι εταίροι και σύμμαχοι σε Ε.Ε και ΝΑΤΟ αντίστοιχα. Περαιτέρω, συνεργάζονται αρμονικά σε περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως η Διαβαλκανική Συνεργασία (SEECP), το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) και ο ΟΣΕΠ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας στη ΝΑ Ευρώπη και την προαγωγή της περιφερειακής συνεργασίας παρουσιάζουν τα τριμερή και τετραμερή περιφερειακά σχήματα συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν και οι δύο χώρες.

Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που υποστήριξαν ένθερμα και με ουσιαστικό τρόπο την ένταξη της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Η χώρα μας υποστηρίζει, επίσης, το αίτημα της Βουλγαρίας για ένταξή της στον Χώρο Σένγκεν και την ευρωζώνη.

Ελλάδα και Βουλγαρία συνεργάζονται στενά, μεταξύ άλλων, στους τομείς της οικονομίας, των υποδομών και της ενέργειας, έχοντας θεσπίσει, εις επίρρωσιν των ανωτέρω, Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας υπό το συντονισμό των δύο Πρωθυπουργών, καλύπτοντας το συνολικό φάσμα των διμερών σχέσεων. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερρις συναντήσεις στο πλαίσιο αυτό (Σόφια 27.07.2010, Αθήνα 17.12.2012, Σόφια 1.08.2016 και Αλεξανδρούπολη 26.02.20).

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020