Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018
greek bulgarian

Πολιτικές Σχέσεις

Το εξαιρετικό επίπεδο των πολιτικών σχέσεων των δύο χωρών γνωρίζει ποιοτική αναβάθμιση μέσα από τακτικές ανταλλαγές επισκέψεων σε υψηλό πολιτικό επίπεδο. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι εταίροι και σύμμαχοι σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ αντίστοιχα, συνεργάζονται αρμονικά σε περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως η Διαδικασία Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), ο ΟΣΕΠ, καθώς και στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας. Στο διμερές φάσμα των σχέσεών τους οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά στον οικονομικό-ενεργειακό τομέα, καθώς και στον αστυνομικό και αμυντικό τομέα. Έχει θεσπισθεί Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας υπό τον συντονισμό των δύο Πρωθυπουργών. Έχουν γίνει δύο συναντήσεις, το 2010 και το 2012, ενώ η επόμενη προγραμματίζεται να γίνει στη Βουλγαρία. Επίσης, η χώρα μας υποστηρίζει σταθερά την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Schengen.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 23 Ιούλιος 2014

Facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0