Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018
greek bulgarian
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια

Πολιτικό τμήμα

Δ/νση: 33, San Stefano Str., Sofia 1504
Τηλ.: (003592) 9461030, 9433453, 9434096
Fax: (003592) 9461249
Ε-mail:
Web-Site: www.mfa.gr/sofia
∆ιαφ. Ώρας: 0 Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.00-17.00

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 23 Μάιος 2014

Facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0