Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πρεσβεία Σεράγεβο

Διεύθυνση: Obala Maka Dizdara 1, 71000 Sarajevo
Τηλ.: (+38733) 560550
Fax: (+38733) 203512
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης:+387 62469078
Ε-mail:
Web-Site: https://www.mfa.gr/sarajevo
∆ιαφ. Ώρας: -1h / Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.30-17.30

Πρέσβυς: Δημήτριος Παπανδρέου - ΠΥΒ

Γραφείο Ακολούθου Άμυνας

Διεύθυνση: Obala Maka Dizdara 1, 71000 Sarajevo
Τηλ.: (+38733) 443 044
Fax: (+38733) 443 044
Ε-mail:

Επικεφαλής: Μιχαήλ Παλαιολόγος, Συνταγματάρχης

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019