Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Η Ελλάδα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Προκήρυξη υποτροφιών του Yπουργείου Εξωτερικών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

Προκήρυξη υποτροφιών του Yπουργείου Εξωτερικών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

Παρασκευή, 01 Ιούλιος 2016

Η Πρεσβεία της  Ελλάδος στο Σεράγεβο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη υποτροφιών του Yπουργείου Εξωτερικών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Σεράγεβο έως τις 25 Ιουλίου 2016.

Ειδικότερα, επισημαίνεται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων:

-    Οι υποτροφίες απευθύνονται σε αλλοδαπούς πολίτες, αλλογενείς και ομογενείς, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.
-    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 1η Οκτωβρίου 2016.

-    Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει ήδη δεκτοί σε συγκεκριμένο μεταπτυχιακό τμήμα ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.
-    Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Ξένων Γλωσσών – Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα πρέπει να δηλώνουν δύο τουλάχιστον ξένες γλώσσες που γνωρίζουν πολύ καλά, μεταξύ Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής.
-    Υποψήφιοι για Τμήματα Φιλολογίας οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί την Αρχαία Ελληνική πρέπει να γνωρίζουν ότι θα είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουν.
-    Οι υποψήφιοι που διαθέτουν Βεβαίωση Ελληνομάθειας, θα πρέπει να  την καταθέσουν.


Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με τρεις τουλάχιστον επιλογές
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Απολυτήριο Λυκείου
4. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (εάν υπάρχει)
5. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής της χώρας του υποψηφίου, για την υπηκοότητα και την     καταγωγή του ιδίου και των γονέων τουλάχιστον
6. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής της χώρας του υποψηφίου ότι ο τίτλος σπουδών του     παρέχει δικαίωμα εγγραφής σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (για προπτυχιακές σπουδές).
7. Βεβαίωση ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ αποδοχής υποψηφίου για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές     σπουδές
8. Πιστοποιητικό της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής που πιστοποιεί ότι ο υπότροφος,    καθώς και οι γονείς του, κατοικούσαν και διέμεναν στο Εξωτερικό κατά τα τελευταία πέντε (5) , τουλάχιστον, έτη πριν το ακαδημαϊκό έτος της επιλογής του ως υποτρόφου και ότι οι     γονείς του δεν είναι υπάλληλοι του Ελληνικού Δημοσίου, μόνιμοι ή επί συμβάσει.

9. Μία (1) φωτογραφία μικρού μεγέθους
10. Φωτοαντίγραφα σελίδων διαβατηρίου.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων δεν θα γίνονται δεκτές, εάν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά.

Τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην Ελληνική. Τα φωτοαντίγραφα όλων των δικαιολογητικών οφείλουν να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική.

Διευκρινίζεται ότι δε χορηγούνται υποτροφίες:

α) σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν συμβατική σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο.
β) για σπουδές Θεολογίας ή Καλών Τεχνών.

Οι χορηγούμενες υποτροφίες καλύπτουν:

- Έξοδα πρώτης εγκατάστασης: 700 ευρώ
- Μηνιαίο επίδομα: 368 ευρώ
- Δωρεάν σίτιση
- Απαλλαγή από δίδακτρα
- Δωρεάν βιβλία (πλην Διδασκαλείου Ελληνικής)
- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε δημόσια νοσοκομεία.

Διευκρινίζεται ότι τυχόν δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές δεν καλύπτονται από την υποτροφία.


Έντυπα Αιτήσεων

- Προπτυχιακές Σπουδές

- Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προκήρυξη υποτροφιών του Yπουργείου Εξωτερικών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση