Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στη Χιλή arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Επικύρωση εγγράφων- Apostille

Επικύρωση εγγράφων- Apostille

Τι είναι Apostille;

Apostille είναι η σφραγίδα, με την οποία μια κυβερνητική υπηρεσία πιστοποιεί τη γνησιότητα ενός εγγράφου, προκειμένου να μπορεί να γίνει δεκτό ως έγκυρο από ξένο κράτος, υπό τους όρους που θεσπίσθηκαν με τη σχετική Σύµβαση Επισηµείωσης της Σφραγίδας της Χάγης του 1961.

Από τις 30 Αυγούστου 2016, η Χιλή θα αρχίσει να εφαρμόζει τη Σύμβαση της Χάγης. Αυτό σημαίνει ότι πλέον για να γίνουν αποδεκτά από τις Ελληνικές Αρχές τα έγγραφα που εκδίδονται από τις Αρχές της Χιλής δεν θα ακολουθείται η προηγούμενη διαδικασία της επικύρωσής τους από το Υπουργείο Εξωτερικών της Χιλής και την Ελληνική Πρεσβεία, αλλά θα αρκεί η θέση της σφραγίδας Apostille από τις αρμόδιες αρχές της Χιλής. Αντίστοιχη διαδικασία θα ισχύει προκειμένου να γίνουν αποδεκτά από τις Χιλιανές Αρχές έγγραφα που εκδίδονται από τις Αρχές της Ελλάδας.

Πού χορηγείται η σφραγίδα Apostille;

H σφραγίδα Apostille τίθεται στη χώρα όπου έλαβε χώρα το επίσημο γεγονός. Για παράδειγμα, αν γεννηθήκατε στην Ελλάδα, σπουδάσατε στο Ηνωμένο Βασίλειο και παντρευτήκατε στη Χιλή, πρέπει να λάβετε πιστοποιητικό γέννησης και σφραγίδα Apostille στην Ελλάδα, τίτλο σπουδών και σφραγίδα Apostille στο Ηνωμένο Βασίλειο, πιστοποιητικό γάμου και σφραγίδα Apostille στη Χιλή. Δεν έχει σημασία πού μένετε τώρα.

Για να επικυρώσετε έγγραφα που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, αρμόδιοι φορείς για τη χορήγηση της σφραγίδας Apostille είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες και τα Πρωτοδικεία στην Ελλάδα. Δεν μπορείτε να λάβετε σφραγίδα Apostille από την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Χιλή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εδώ.

Αντίστοιχα, για να επικυρώσετε έγγραφα που έχουν εκδοθεί στη Χιλή, αρμόδιοι φορείς είναι τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Υγείας, Παιδείας, Εξωτερικών και το Registro Civil στη Χιλή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα apostilla.gob.cl.

Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση