Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στην Φινλανδία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Εξακρίβωση Γνησιότητας Αλλοδαπών Εγγράφων

Εξακρίβωση Γνησιότητας Αλλοδαπών Εγγράφων

Εξακρίβωση Γνησιότητας Εγγράφων – Επικύρωση υπογραφής μεταφραστή

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Φινλανδία έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης (1961). Επομένως η εξακρίβωση γνησιότητας των φινλανδικών δημοσίων εγγράφων γίνεται με την επίθεση στο σώμα του εγγράφου της σφραγίδας Apostille από τα καθ’ ύλην αρμόδια γραφεία της Φινλανδίας. Προκειμένου τα συγκεκριμένα έγγραφα να χρησιμοποιηθούν εντός της ελληνικής έννομης τάξης τότε θα πρέπει να μεταφρασθούν είτε στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είτε από επίσημο μεταφραστή, η γνησιότητα της υπογραφής του οποίου επικυρώνεται στο Προξενικό Γραφείο. Η επικύρωση υπογραφής μεταφραστή γίνεται κατά τις ώρες υποδοχής κοινού (09:30 έως 12:30) και κοστίζει 30 Ευρώ ανά επικύρωση. Το επικυρωμένο έγγραφο παραλαμβάνεται αυθημερόν.
Αντίστοιχα, ελληνικά δημόσια έγγραφα θεωρούνται γνήσια εφόσον φέρουν τη σφραγίδα Apostille από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές και προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη φινλανδική έννομη τάξη θα πρέπει να έχουν μεταφρασθεί επισήμως.Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 23 Οκτώβριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Σύνδεσμος Ελλήνων Φινλανδίας
Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Ομοσπονδία των Φινλανδο-Ελληνικών Συνδέσμων (Στα Φινλανδικά)GreekNewsAgenda

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση