Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Γ.Π. Ιεροσολύμων για Έλληνες που βρίσκονται στη Γάζα:   (00972) 528650455 - Τηλέφωνα Ακολούθου Υπηρεσίας Yπ.Εξ.: 210 3681730, 210 3681259
Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα arrow Νέαarrow Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτημάτων (FAQ) που υποβάλλονται από τους πολίτες σχετικά με τελωνειακά θέματα 2013

Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτημάτων (FAQ) που υποβάλλονται από τους πολίτες σχετικά με τελωνειακά θέματα 2013

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2013

Σας ενημερώνουμε ότι στην διαδικτυακή πύλη (portal) των Ελληνικών Τελωνείων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet, στη διαδρομή: Έγγραφα & Πληροφορίες > Οδηγίες Τελωνειακών Διαδικασιών, έχει αναρτηθεί η ύλη του αναφερόμενου στο θέμα Εγχειριδίου.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση