Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Γ.Π. Ιεροσολύμων για Έλληνες που βρίσκονται στη Γάζα:   (00972) 528650455 - Τηλέφωνα Ακολούθου Υπηρεσίας Yπ.Εξ.: 210 3681730, 210 3681259

Στρατολογικά

Βασικές Πληροφορίες για Μονίμους Κατοίκους Εξωτερικού

Με τον νόμο 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (http://www.stratologia.gr/legislation.php), που άρχισε να εφαρμόζεται από την 1.1.2006 επήλθαν, μεταξύ άλλων, μεταβολές  σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς όσον αφορά στους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, τόσο για τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις ευεργετικές διατάξεις  όσο και για την διάρκεια της θητείας τους.Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 30 Μάιος 2013
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση