Κυριακή, 26 Μαΐου 2019
Η Ελλάδα στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για υιοθέτηση δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της Ιορδανίας

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για υιοθέτηση δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της Ιορδανίας

Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2016

Χαιρετίζουμε την υιοθέτηση δέσμης μέτρων της Ε.Ε. για την Ιορδανία (Jordan Compact), η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει την ανοικοδόμηση κοινοτήτων υποδοχής προσφύγων, τη συγκέντρωση και διάθεση κεφαλαίων και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις εμπορικές σχέσεις Ε.Ε.-Ιορδανίας.

Η Ιορδανία είναι μία από τις γειτονικές της Συρίας χώρες που συνεχίζουν να φιλοξενούν σημαντικό αριθμό προσφύγων, επωμιζόμενη δυσβάσταχτο βάρος τόσο για τον πληθυσμό όσο και για την οικονομία της, επιδεικνύοντας αίσθημα πολιτικής ευθύνης και ανθρωπισμού.

Η Ελλάδα επεσήμανε εγκαίρως, από τον Ιανουάριο του 2015, ότι βασικός πυλώνας της αντιμετώπισης του προσφυγικού ρεύματος θα πρέπει να είναι η σθεναρή υποστήριξη των γειτονικών της Συρίας χωρών. Για το σκοπό αυτό στήριξε αναφανδόν την υιοθέτηση δέσμης μέτρων υπέρ της Ιορδανίας που αποτελούν εξαιρετική ρύθμιση περιορισμένης διάρκειας για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.