Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019
Η Ελλάδα στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Ομιλία ΥΦΥΠΕΞ, Γ. Αμανατίδη, περί κύρωσης του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του ΥΠΕΞ της Ελλάδας και της Ιορδανίας

Ομιλία ΥΦΥΠΕΞ, Γ. Αμανατίδη, περί κύρωσης του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του ΥΠΕΞ της Ελλάδας και της Ιορδανίας

Τετάρτη, 09 Μάρτιος 2016

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα συζητούμε την κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήμων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το προς κύρωση Μνημόνιο Κατανόησης συντάχθηκε με πρωτοβουλία της Ελλάδας και υπεγράφη στις 10 Ιουνίου 2014, στην Αθήνα, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Ιορδανίας, με βασικό στόχο την αξιοποίηση των παραδοσιακά άριστων πολιτικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, προς την κατεύθυνση της παροχής, από πλευράς της χώρας μας, θεσμικής τεχνογνωσίας επί θεμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Η ενίσχυση των σχέσεων με την Ιορδανία και η στήριξη των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της ιορδανικής πλευράς για την εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αποτελεί σταθερή επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με δεδομένη την αναγνώριση της Ιορδανίας ως μεσογειακής χώρας - εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και λόγω του στρατηγικού χαρακτήρα της χώρας στους κόλπους της νότιας γειτονίας και του αραβικού κόσμου γενικότερα, το θεσμικό πλαίσιο των διμερών σχέσεων Ιορδανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται από την «Ευρω-μεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης», καθώς και από το «Σχέδιο Δράσης 2012» που έχει υιοθετηθεί στο πλαίσιο της «Νότιας Διάστασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας».

Αναγνωρίζοντας τη σημαντική εμπειρία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και την υλοποίηση των κοινών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης η χώρα μας συμβάλλει αποφασιστικά στην υλοποίηση των διαδικασιών μεταρρύθμισης που έχει εκκινήσει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την προσέγγιση μεταξύ Ιορδανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος Μνημονίου προβλέπεται η παροχή αρωγής για την ανάπτυξη θεσμικής υποδομής, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας στην υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρωγή αυτή υλοποιείται μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επισκέψεων, κοινών μελετών και ερευνών, καθώς και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα τα συμβαλλόμενα μέρη να αναζητήσουν τη χρηματοδότηση των εν λόγω προγραμμάτων και των σχεδίων δράσεων από τους μηχανισμούς θεσμικής συνεργασίας και χρηματοδότησης που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η κύρωση της παρούσας συμφωνίας αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τη χώρα μας μέσω της αναβάθμισης των εθνικών μας σχέσεων με την Ιορδανία, η οποία αφενός λειτουργεί παραδοσιακά ως παράγοντας σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και αφετέρου -την παρούσα χρονική συγκυρία- φιλοξενεί έναν διαρκώς διογκούμενο αριθμό Σύρων προσφύγων.

Με κατεύθυνση την ανάπτυξη ευρύτερων εθνικών γεωπολιτικών σχέσεων καλής γειτονίας και με σκοπό την αδήριτη ανάγκη στήριξης διαδικασιών δημοκρατικής μεταρρύθμισης και οικονομικής ανάπτυξης, εισηγούμαι τη νομοθετική κύρωση του παρόντος σχεδίου νόμου.

Σας ευχαριστώ.