Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019

Στρατολογικά

Απαλλαγή Ελλήνων του εξωτερικού από έλεγχο στρατολογικής κατάστασης για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος

Για πληροφορίες και για διεκπεραίωση στρατολογικών υποθέσεων, οι ενδιαφερόμενοι που βρίσκονται στην Ελλάδα αποτείνονται στα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία. Εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό μπορούν να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια για τη στρατολογία τμήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.


Για περισσότερες πληροφορίες για στρατολογικά θέματα μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.stratologia.gr

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 07 Απρίλιος 2014