Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στην Κένυα arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Εξακρίβωση Γνησιότητας Αλλοδαπών Εγγράφων

Εξακρίβωση Γνησιότητας Αλλοδαπών Εγγράφων

Για να εξακριβωθεί η γνησιότητα εγγράφου που έχει εκδοθεί από Κράτος, το οποίο δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση Χάγης, ο κάτοχος του προς εξακρίβωση εγγράφου αποτείνεται στην Προξενική Αρχή της Ελλάδας, στης οποίας την περιοχή αρμοδιότητας βρίσκεται ο εκδότης του εγγράφου, προκειμένου η τελευταία να επικοινωνήσει με το φορέα που εξέδωσε το έγγραφο, ώστε να εξακριβωθεί η γνησιότητά του. Εφόσον αυτή εξακριβωθεί, η παραπάνω Προξενική Αρχή βεβαιώνει αρμοδίως τη γνησιότητα του εγγράφου.

Το τέλος επικύρωσης δημόσιων εγγράφων έχει αυξηθεί και η νέα χρέωση γίνεται με βάση την κομητεία στην οποία εκδόθηκε το δημόσιο έγγραφο. Συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο για τις ακριβείς χρεώσεις. Το νέο αυτό τέλος θα προστεθεί στην ισχύουσα χρεώση των 3000 KES ή 30 ευρώ.

ΤέληΤελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 01 Οκτώβριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

70 years UN

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση