Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Τμήματα Πρεσβείας

Πολιτικό Τμήμα Πρεσβείας
Πρέσβυς: Φραγκίσκος Βέρρος, Πρέσβυς

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
Επικεφαλής: Ιάκωβος Κολλάρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α'

Προξενικό Γραφείο
Διευθύνων: Ιάσων Κασσελάκης, ΓΠΑ΄

Μορφωτικές και Πολιτιστικές Υποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019