Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στη Μάλτα arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Επικύρωση Ακριβούς Αντιγράφου

Επικύρωση Ακριβούς Αντιγράφου

Επικύρωση Ακριβούς Αντιγράφου
•    Για την επικύρωση ακριβούς αντιγράφου Δημοσίου εγγράφου ή άλλου παραστατικού (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια κυκλοφορίας οχήματος) θα πρέπει να προσκομίζονται τα πρωτότυπα αυτών, και όχι φωτοαντίγραφα αυτών.
•    Στις περιπτώσεις Δημοσίων Εγγράφων θα πρέπει προηγουμένως να έχει επ’αυτών η επισήμανση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE).
•    Σύμφωνα με την Προξενική Διατίμηση το κόστος θεώρησης ακριβούς αντιγράφου ανέρχεται σε πέντε (5) Ευρώ ανά έγγραφο ή παραστατικό, ανεξαρτήτως σελίδων,  με εξαίρεση ληξιαρχικές πράξεις ή άλλες συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπεται η είσπραξη χαμηλότερων τελών ή ατελώς (Προξενική Διατίμηση)

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 17 Δεκέμβριος 2013
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση