Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στο Μαυροβούνιο arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Εξακρίβωση Γνησιότητας Αλλοδαπών Εγγράφων- Apostille

Εξακρίβωση Γνησιότητας Αλλοδαπών Εγγράφων- Apostille

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ένα μαυροβουνιακό δημόσιο έγγραφο στην Ελλάδα, απαιτείται να είναι επικυρωμένο για την γνησιότητά του. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ζητούν την ειδική σφραγίδα APOSTILLE η οποία χορηγείται από τα καθ'ύλην αρμόδια δικαστήρια του Μαυροβουνίου.


Αφού τεθεί η σφραγίδα Apostille, το έγγραφο πρέπει να μεταφραστεί επισήμως στην ελληνική. Η μετάφραση μπορεί να γίνει είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είτε από επίσημο μεταφραστή στο Μαυροβούνιο.


Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητο πρώτα  να γίνεται η επικύρωση του εγγράφου με τη σφραγίδα APOSTILLE και μετά η μετάφραση. Για να είναι πλήρης η μετάφραση, ο μεταφραστής πρέπει να μεταφράζει και την επισημείωση APOSTILLE. Οι μεταφράσεις που γίνονται από επίσημους μεταφραστές στο Μαυροβούνιο χρειάζονται επιπρόσθετα προξενική επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής του μεταφραστή (κόστος επικύρωσης 30 €). Αντίθετα οι μεταφράσεις που γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών δεν χρειάζονται κάποια επιπλέον επικύρωση.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 05 Αύγουστος 2014

Δείτε τα βίντεό μας στο Youtube Δείτε τις φωτογραφίες μας στο FlickrΣυνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση