Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

24rd Annual Summer Seminar

Δευτέρα, 30 Μάρτιος 2015

The Institute of International Relations (I.I.R.) of Panteion University of Athens is pleased to announce the 24rd Annual Summer Seminar which will be held on the island of Tinos, Greece, from July 4-9, 2015. The theme of the Seminar is: Eastern Mediterranean: Regional Dynamics, Global Trends.

Deadline for applications: May 27, 2015.

For more information, as well as an application form, please visit:
http://www.idis.gr/?p=2937

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση