Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
Η Ελλάδα στην Ολλανδία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Διαγωνισμός συγγραφής μικρής ιστορίας/παραμυθιού, από παιδιά και νέους ηλικίας 8-16 ετών, με θέμα: «Η ελληνική γλώσσα είναι ψυχή, η ψυχή του πολιτισμού».

Διαγωνισμός συγγραφής μικρής ιστορίας/παραμυθιού, από παιδιά και νέους ηλικίας 8-16 ετών, με θέμα: «Η ελληνική γλώσσα είναι ψυχή, η ψυχή του πολιτισμού».

Δευτέρα, 23 Απρίλιος 2018

Με αφορμή τη θεσμοθέτηση της 9ης Φεβρουαρίου, από την Ελληνική Πολιτεία, ως Παγκόσµια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, η Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισμού, σε συνεργασία µε το Ελληνικό Τµήµα της IBBY – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, έστειλαν όπως ήδη γνωρίζετε, σχετικό μήνυµα που ταξίδεψε, με τη δική σας βοήθεια, παντού όπου υπάρχουν Έλληνες και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες του Κόσµου.

Η ΓΓΑΕ, σε συνεργασία με το Ελληνικό Τµήµα της IBBY, προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη συγγραφή µικρής ιστορίας / παραμυθιού, από παιδιά και νέους ηλικίας 8-16 ετών, µε θέμα: «Η ελληνική γλώσσα είναι ψυχή, η ψυχή του πολιτισµού».

Όροι του διαγωνισµού:

Ποιοι µπορούν να λάβουν µέρος:

Παιδιά και νέοι ηλικίας 8-16 ετών, ελληνικής καταγωγής, που µαθαίνουν την ελληνική γλώσσα.

Προδιαγραφές κειµένου:

·         Το κείµενο πρέπει να είναι γραµμένο στην ελληνική γλώσσα.

·         Με αφορµή το μήνυµα σε κείµενο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου για την Ηµέρα Ελληνικής Γλώσσας, οι συµμετέχοντες καλούνται να γράψουν ένα δικό τους κείμενο (μυθοπλαστικό, δηλαδή διήγηµα, ιστορία µικρής φόρµας ή παραμύθι) το οποίο µπορεί να απευθύνεται σε µικρούς ή ενήλικους αναγνώστες.

·         Η έκτασή του δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2000 λέξεις.

·         Στο νέο κείµενο θα πρέπει να χρησιµοποιείται οπωσδήποτε µία φράση του μηνύµατος του Βαγγέλη Ηλιόπουλου για την Ηµέρα Ελληνικής Γλώσσας.

·         Τα κείµενα αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε µορφή word (.doc), στο και

·         Το όνομα κάθε αρχείου πρέπει να περιέχει, µε λατινικούς χαρακτήρες, το επώνυµο του συγγραφέα (π.χ. papadopoulos.doc).

·         Στο θέµα του ηλεκτρονικού µηνύµατος θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος «ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ».

·         Τα στοιχεία του δηµιουργού θα αναγράφονται στο έγγραφο του κειµένου.

Προθεσµίες
Προθεσµία παράδοσης τελικών κειµένων ορίζεται η 15η Ιουνίου 2018.

Τα καλύτερα παραµύθια θα βραβευτούν και θα τυπωθούν σε σχετική έκδοση. Η συµμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει πως ο δημιουργός του κειμένου παραχωρεί την άδεια χρήσης του κειµένου του, για τους σκοπούς της έκδοσης.

Η αξιολόγηση των κειµένων θα γίνει από κριτική επιτροπή που θα συσταθεί από το Ελληνικό Τµήµα της IBBY – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δώσει και ειδικά βραβεία, σύµφωνα µε την ηλικία ή το βαθμό ελληνομάθειας, κάθε νέου συγγραφέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα:

http://www.ggae.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2682&cnode=22