Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
Η Ελλάδα στην Ολλανδία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους έως και 29 Μαρτίου 2019

Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους έως και 29 Μαρτίου 2019

Πέμπτη, 07 Φεβρουάριος 2019

Εγγραφή στους  ειδικούς εκλογικούς καταλόγους έως και 29 Μαρτίου 2019

Τον Μάιο του 2019 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ημέρα ψηφοφορίας των Ελλήνων και Ελληνίδων εκλογέων που διαμένουν μόνιμα ή που θα βρίσκονται στη Ολλανδία είναι το Σάββατο 25 Μαΐου 2019. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες που είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο του ελληνικού κράτους, που δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν με δικαστική απόφαση, καθώς και όσοι συμπληρώνουν εντός του 2019 το 17ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες 2002).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους έως και 29 Μαρτίου 2019, μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών (http://eklogesapps.ypes.gr/epe2019/) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, με αναζήτηση των προσωπικών στοιχείων στη βάση δεδομένων, τη συμπλήρωση της αίτησης και την εκτύπωσή της σε τρία αντίγραφα. Στη συνέχεια, τα αντίγραφα αυτά πρέπει να προσκομισθούν απαραιτήτως στο Προξενικό Γραφείο της Ελλάδος στη Χάγη ( Mauritskade 33, 2514HD) Η αίτηση προσκομίζεται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μαζί με ένα αντίγραφο των δύο όψεων της ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου στην οποία φαίνονται τα στοιχεία του κατόχου. Το Προξενικό Γραφείο συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής στα τρία αντίγραφα της αίτησης, επιστρέφει το ένα στον ενδιαφερόμενο εκλογέα, αποστέλλει το δεύτερο στο Υπουργείο Εσωτερικών και κρατά το τρίτο στο αρχείο της προξενικής Αρχής. Οι πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εγγραφούν με τη συνδρομή των υπαλλήλων του Προξενικού Γραφείου Χάγης.

Το εκλογικό κέντρο θα λειτουργήσει στις 25 Μαΐου στους χώρους του Προξενικού μας Γραφείου στη Χάγη (Mauritskade 33, 2514HD).

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Χάγη, εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-14:00. Η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων θα ολοκληρωθεί στις 29 Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών:
http://www.ypes.gr/epe2019/(S(b3fscgevpa0s2kff442msrae))/Greeks_in_EU_2019.pdf