Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019
Η Ελλάδα στην Ολλανδία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τετάρτη, 09 Ιανουάριος 2019

Στις 26 Μαΐου 2019 πρόκειται να λάβουν χώρα στην Ελλάδα εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν και οι Έλληνες υπήκοοι που ζουν σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκώντας το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους.

Η ψηφοφορία για τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε. θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Μαΐου 2019. Κατά την ψηφοφορία, οφείλουν να προσκομίσουν ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ελληνικό τους διαβατήριο ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.

Οι ναυτικοί μπορούν να ψηφίσουν έστω και αν δεν έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, επιδεικνύοντας στην εφορευτική επιτροπή το ναυτικό τους φυλλάδιο.

Για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν στην Ολλανδία, οι εκλογείς θα πρέπει:

α) Να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του ελληνικού κράτους

β) Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και να μην έχουν στερηθεί το δικαίωμα αυτό

γ) Να υποβάλουν αίτηση στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας στη Χάγη ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους (Ολλανδία).

Με βάση την αίτησή τους αυτή, θα περιληφθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Η έναρξη και η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ενημερωτική ανακοίνωση. Πριν την έναρξη της σχετικής προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.