Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Ευρωεκλογές 2019

Τρίτη, 09 Απρίλιος 2019

Οι Έλληνες υπήκοοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία της 25ης Μαΐου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία άπαξ. Εφόσον έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν στην ανάδειξη των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, απαγορεύεται να συμμετάσχουν και στην εκλογική διαδικασία που οργανώνεται από τις ολλανδικές αρχές για την ανάδειξη των Ολλανδών Ευρωβουλευτών. Αντιστρόφως, εφόσον επιλέξουν να συμμετάσχουν στην ολλανδική εκλογική διαδικασία, απαγορεύεται να συμμετάσχουν και στην αντίστοιχη ελληνική εκλογική διαδικασία.

Εφιστάται η προσοχή των εκλογέων στα ανωτέρω, καθόσον, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της σχετικής απαγόρευσης περί διπλοψηφίας, αυτή επιφέρει έννομες συνέπειες βάσει των οικείων διατάξεων του εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ε.Ε.Χάγη, 9 Απριλίου 2019

Από την Ελληνική Πρεσβεία