Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Μαθήματα Ελληνικών

Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2015

Το Volksuniversiteit Amsterdam οργανώνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας με τίτλο «Greek for vacation». Τα μαθήματα προσανατολίζονται σε όσους δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα επαγγελματικά ή έχουν συγγενικά πρόσωπα που μιλούν την ελληνική.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το ιστότοπο, www.vua-ams.nl. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση