Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στην Ολλανδία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Προκήρυξη θέσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Χάγη

Προκήρυξη θέσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Χάγη

Τετάρτη, 07 Δεκέμβριος 2016

Προκηρύσσεται μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη (επιτόπιο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου) στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Χάγης.

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να έχουν τα κατωτέρω αναφερόμενα προσόντα:

Α) Να είναι Έλληνες ή Ολλανδοί υπήκοοι και να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ολλανδίας.
Β) Να εμπίπτουν στα εξής όρια ηλικίας: κατώτατο το 21ο και ανώτατο το 60ο. Οι Έλληνες υπήκοοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν μόνιμα απαλλαγεί από αυτές.
Γ) Να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος, κατά προτίμηση Οικονομικής Σχολής. Επαγγελματική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο που περιγράφεται στη σύμβαση πρόσληψης, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Δ) Να γνωρίζουν άριστα την ολλανδική και την αγγλική γλώσσα. Γνώση της ελληνικής συνιστά πρόσθετο προσόν.
Ε) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση μαζί με το βιογραφικό τους ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πρεσβεία της Ελλάδος, Amaliastraat 1 2514 JC Den Haag ή ηλεκτρονικά μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2017.  Για πληροφορίες: 070-3561199, κ. Δ. Κουτσής.

Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των αιτήσεων και στη συνέχεια οι προκρινόμενοι/ες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Η όλη διαδικασία επιλογής αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση