Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
Η Ελλάδα στην Ολλανδία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Εργασία - Διαμονή στην Ολλανδία

Εργασία - Διαμονή στην Ολλανδία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βασικές πληροφορίες για την ολλανδική αγορά εργασίας μπορείτε να βρείτε στις εξής ιστοσελίδες:

α) Inspectie SZW

β) https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home (στα ολλανδικά).

Πολλές χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για εργασία στην Ολλανδία μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Ολλανδίας: http://www.hellenicssn.nl/

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Για να εγκατασταθείτε μόνιμα στην Ολλανδία, θα πρέπει να εγγραφείτε στον ολλανδικό δήμο όπου θα διαμένετε. Για την εγγραφή σας απαιτείται είτε πιστοποιητικό γέννησης είτε ληξιαρχική πράξη γεννήσεως μεταφρασμένα.

Για την μετάφραση των εγγράφων στην Ολλανδία μπορείτε να επιλέξετε κάποιον από τους ορκωτούς μεταφραστές (βλ. εδώ).

________________________________________

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η αρμόδια ολλανδική υπηρεσία είναι η Inspectie SZW (Επιθεώρηση Εργασίας) του Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας). Η αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας είναι συνοπτική και εύκολη στην πλοήγηση και προσφέρει πολλές χρήσιμες πληροφορίες.

________________________________________

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για καταγγελίες σχετικά με:

1. αμοιβή κάτω του ελαχίστου μισθού, παραβίαση ωραρίου εργασίας, παρατυπίες στις συνθήκες εργασίας, εργασιακή εκμετάλλευση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 0800 2700000 (Inspectie SZW - Επιθεώρηση Εργασίας)

2. μη καταβολή ασφαλίστρων ή φόρων μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 0800 0543 (Φορολογική Αρχή) μη αποδεκτές συνθήκες εργασίας ή κακομεταχείριση υπαλλήλων μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 0800 2700000 (δωρεάν αριθμός κλήσης).

3. εξαπάτηση (π.χ. διαφορετική εργασία από αυτή που είχε συμφωνηθεί), απάτη με τραπεζική κάρτα, ψευδή δήλωση ταυτότητας και άλλα ποινικά αδικήματα μπορείτε να απευθύνεστε στην Αστυνομία 0900 8844 (για ανώνυμη καταγγελία καλέστε 0800-7000)

4. διεκδίκηση μισθών που δεν έχουν καταβληθεί, αποζημίωση για τραυματισμό που έχει προκληθεί από εργοδότη, μη καταβολή μισθού σε περιπτώσεις ασθενείας ή εγκυμοσύνης, μη συμμόρφωση του εργοδότη με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπερβολικά πρόστιμα για μικρής σημασίας παραπτώματα, εξαναγκασμό εργαζομένου να δηλώσει ελεύθερος επαγγελματίας ενώ στην πράξη εργάζεται ως υπάλληλος, υπερβολικές ρήτρες μη άσκησης ανταγωνισμού (non-competition clauses) μπορείτε να απευθύνεστε στο Het Juridisch Loket 0900 8020

5. περιπτώσεις που το γραφείο εύρεσης προσωρινής απασχόλησης δεν συμμορφώνεται με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ιδιαίτερα στο θέμα του μισθού) μπορείτε να απευθύνεστε στο SNCU (οργανισμός που επιβλέπει την τήρηση των σχετικών κανονισμών) 0800-7008 ή στο Het Juridisch Loket 0900 8020

6. διακρίσεις στο χώρο εργασίας λόγω φύλου, εθνικότητας κλπ., ρατσιστική συμπεριφορά μπορείτε να απευθύνεστε στο Contact Point Discrimination 0900 2354354

7. αναφορές για θύματα εμπορίας ανθρώπων μπορείτε να απευθύνεστε στην CoMensha 033 4481186

8. υποστήριξη θυμάτων εργασιακής εκμετάλλευσης μπορείτε να απευθύνεστε στο FairWork 020 5231100

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2017