Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Νοσήλια

Έλληνες που έχουν νοσηλευθεί στο εξωτερικό μπορούν να προσκομίσουν τα σχετικά παραστατικά νοσηλείας (τιμολόγιο, ιατρικές γνωματεύσεις, αποδείξεις κ.λ.π.) στην πλησιέστερη Προξενική Αρχή ή στο πλησιέστερο Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος, προκειμένουν να θεωρηθούν και εν συνεχεία να αποσταλούν στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα.
Εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα, μπορούν εναλλακτικά να τα αποστείλουν για θεώρηση στην Προξενική Αρχή της Ελλάδος στη χώρα νοσηλείας τους μέσω της Ε3 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών και εν συνεχεία να αποσταλούν από την παραπάνω Αρχή στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Η θεώρηση νοσηλίων είναι ατελώς.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 21 Ιούλιος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση