Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στο Περού arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Φωτογραφική Έκθεση από 10 έως 31 Μαίου. "Πρόσφυγες στην Ευρώπη, Ελλάδα χώρα υποδοχής" Προσκαλούν: Πρεσβεία Λίμας Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης Istituto Italiano de Cultura

Φωτογραφική Έκθεση από 10 έως 31 Μαίου. "Πρόσφυγες στην Ευρώπη, Ελλάδα χώρα υποδοχής" Προσκαλούν: Πρεσβεία Λίμας Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης Istituto Italiano de Cultura

Παρασκευή, 05 Μάιος 2017

Exposición fotográfica del 10 al 31 de mayo 2017. “Refugiados en Europa: Grecia país de acogida” Invitan: Embajada de Grecia en el Perú Centro Fotográfico de Tesalónica Sociedad Fotográfica de Mitilene Istituto Italiano de Cultura

Join us on facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση