Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στην Ρουμανία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρουμανία και το Προξενικό Γραφείο θα παραμείνουν κλειστά την 15η Αυγούστου τ.έ., λόγω της Εορτής της Παναγίας.

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρουμανία και το Προξενικό Γραφείο θα παραμείνουν κλειστά την 15η Αυγούστου τ.έ., λόγω της Εορτής της Παναγίας.

Δευτέρα, 14 Αύγουστος 2017

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρουμανία και το Προξενικό Γραφείο θα παραμείνουν κλειστά την 15η Αυγούστου τ.έ., λόγω της Εορτής της Παναγίας.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση