Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Πολιτικές Σχέσεις

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τυνησίας χαρακτηρίζονται από αμοιβαία εκτίμηση και κατανόηση. Οι δύο χώρες, συμμεριζόμενες κοινές αξίες και αρχές, έχουν αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της πολιτικής, πολιτιστικής, μορφωτικής, στρατιωτικής και εμπορικής τους συνεργασίας. Ιδιαίτερα στον οικονομικό-εμπορικό τομέα παρουσιάζονται μεγάλα περιθώρια αναπτύξεως των διμερών μας σχέσεων.

Η ελληνική ομογένεια της Τυνησίας αποτελείται από λίγα άτομα, ως επί το πλείστον, διπλής υπηκοότητος. Οι περισσότεροι είναι συγκεντρωμένοι στην Τύνιδα.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση