Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Άδειες Οδήγησης

Μετάφραση της άδειας οδήγησης στα Αραβικά από επίσημο μεταφραστή.


Επικύρωση από την Πρεσβεία (Δευτέρα - Πέμπτη 10.00-13.00).
Κατόπιν προσκομίζετε την επικυρωμένη μετάφραση μαζί με την πρωτότυπη ελληνική άδεια οδήγησης στο Υπουργείο μεταφορών ΗΑΕ. όπου θα σας εκδοθεί άδεια οδήγησης ΗΑΕ.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 27 Ιανουάριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση