Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Ληξιαρχικές Πράξεις

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης


-Μεταφρασμένη η Ληξιαρχική πράξη γέννησης από επίσημο μεταφραστή


-O ένας από τους δύο γονείς με τα διαβατήρια και των δύο γονέων
-Πιστοποιητικό οικογενειακής μερίδας από τον Δήμο σας στην Ελλάδα

Η έκδοση της Ληξιαρχικής Πράξης γίνεται στο Προξενικό Γραφείο κατόπιν ραντεβού (02- 4492550 Εσ. 200).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Ληξιαρχική Πράξη Γάμου


-Μεταφρασμένη η Ληξιαρχική πράξη γάμου από επίσημο μεταφραστή


-O ένας από τους δύο συζύγους με τα διαβατήρια και των δύο.
-Πιστοποιητικό οικογενειακής μερίδας από τον Δήμο σας στην Ελλάδα

Η έκδοση της Ληξιαρχικής Πράξης γίνεται στο Προξενικό Γραφείο κατόπιν ραντεβού (02- 4492550 Εσ. 200).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου


-Μεταφρασμένη η Ληξιαρχική πράξη θανάτου από επίσημο μεταφραστή
-Διαβατήριο ή ταυτότητα του θανόντος
-Πιστοποιητικό οικογενειακής μερίδας από τον Δήμο του θανόντος στην ΕλλάδαΤελευταία ενημέρωση Τρίτη, 27 Ιανουάριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση