Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Πληρεξούσια

Προκειμένου να εξουσιοδοτήσει κανείς άλλο πρόσωπο (πληρεξούσιο) να τελέσει πράξη ή να προβεί σε ενέργεια οφείλει να έχει την απαιτούμενη νομική ικανότητα, δηλαδή να έχει συνείδηση των πράξεών του και την νόμιμη προς τούτο ηλικία (άνω των 18 ετών).

Όποιος επιθυμεί να συντάξει πληρεξούσιο πρέπει να εμφανιστεί αυτοπροσώπως, προσκομίζοντας ταυτόχρονα έγγραφα που αποδεικνύουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, την ταυτότητά του (όνομα, επώνυμο, τόπος και χρονολογία γεννήσεως, ονοματεπώνυμο γονέων).

Χρειάζεται να αποσταλεί σχέδιο πληρεξουσίου σε μορφή word στο e-mail "> μαζί με
-Αντίγραφο Διαβατηρίου
-Όνομα πατέρα
-Διεύθυνση στα Η.Α.Ε
-Επάγγελμα
Τέλος, η σύνταξη του Πληρεξουσίου γίνεται στο Προξενικό Γραφείο κατόπιν ραντεβού (02- 4492550 Εσ. 200).

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 27 Ιανουάριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση